Viac ako 1000 študentov a doktorandov získalo cestovný grant. V letnom semestri tohto školského roka k nim pribudnú ďalší. Do 31. októbra si totiž môžu podať žiadosť o štipendium na stránke www.stipendia.sk.Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl s trvalým pobytom na Slovensku, na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt realizovaný počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia a študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole či výskumnej inštitúcii. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na webovej stránke programu www.stipendia.sk alebo v pracoviskách SAIA v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.

Za umiestnenie škola vďačí rozmanitým aktivitám (zdroj: pexels.com)
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl  (zdroj: pexels.com)

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí. NŠP Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. V rámci NŠP bolo doteraz schválených 1436 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta a vďaka tomuto programu realizovalo svoje študijné pobyty a výskum na Slovensku 1615 štipendistov zo zahraničia.

Mladí ľudia (zdroj: pexels.com).
V rámci NŠP bolo doteraz schválených 1436 štipendistov zo Slovenska (zdroj: pexels.com).

Vznik NŠP schválila vláda SR uznesením 13. júla 2005. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a nezisková organizácia SAIA ho administratívne zabezpečuje na základe zmluvy uzavretej s rezortom školstva. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA na základe zmlúv s ministerstvom školstva ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami administruje viacero štipendijných a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo zahraničia, zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska, ako aj informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku. TASR informoval Ján Chlup zo SAIA, n. o.

Zdroj: TASR