Koncom marca 2019 sa uskutočnila exkurzia do Štrasburgu s krátkou zastávkou na Mondsee a v Salzburgu. Na výlete sa zúčastnili študenti Fakulty sociálnych vied a Fakulty masmediálnej komunikácie.Študenti dvoch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa zúčastnili päť-dňového výletu, ktorý zahŕňal návštevu jazera pri Mondsee, prehliadku rakúskeho mesta Salzburg a tri dni strávené v hlavnom meste Alsaského regiónu – Štrasburgu.

Vysokoškoláci v Štrasburgu nemali núdzu o pestrý program. V historickej časti mesta sa nachádza majestátna katedrála Nôtre-Dame, ktorá je obkolesená malým námestíčkom, obchodmi so suvenírmi, kaviarňami či skvelou zmrzlinou.

Ďalšou zaujímavou atrakciou je časť Petite France, ktorá chytí za srdce nejedného turistu. Táto časť mesta je najviac fotografovaným miestom v celom Štrasburgu.

Najkrajšie domčeky v Petite France. Zdroj: voyages-sarro.com

Aj napriek tomu, že väčšina programu bola voľná a každý mohol obdivovať čo chcel, niektorí sa spoločne zhromaždili a spolu s vedúcim zájazdu, doktorom Marcelom Výsockým, sa zúčastnili plavby loďou po štrasburských kanáloch.

Scenéria, ktorá sa naskytla z lode bola neopísateľná. Plavba trvala vyše hodiny a vysokoškoláci mali možnosť spoznať najkrajšie zákutia z Alsaska.

Diskusia s európskym úradníkom

Okrem skvelej atmosféry, ktorá sprevádzala celý výlet a voľného programu, ktorý si študenti mohli vyskladať úplne sami, bol priestor aj na vzdelávanie. Posledný deň exkurzie sa naskytla úžasná príležitosťnavštíviť Európsky parlament, ktorý sídli v Štrasburgu.

Študenti pred Európskym parlamentom. Zdroj: Tomáš Gál

Súčasťou exkurzie parlamentu bola hodinová diskusia s európskym úradníkom českého občianstva Honzou Řebřinou. Úradník poskytol prítomným informácie o vzniku parlamentu, jeho fungovaní, kompetenciách a popri vysvetľovaní zapájal študentov aktívne do diskusie.

Otázky boli z jeho strany vítané a vysokoškoláci si z jeho výkladu odniesli množstvo vedomosti ohľadne poslancov, ich náplne práce či o blížiacich sa voľbách europoslancov.

Diskusia s európskym úradníkom. Zdroj: Tomáš Gál

Následne sa všetci presunuli na plenárne zhromaždenie, ktoré bolo tlmočené do dvadsiatich siedmych jazykov. Európsky parlament je zároveň najväčším zamestnávateľom tlmočníkov a prekladateľov na svete.

Vo vnútri parlamentu. Zdroj: Tomáš Gál

Európsky parlament bol založený v roku 1952 ako spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. O 10 rokov nato, sa z neho stal Európsky parlament, ktorého úlohou je najmä udržovať mier a aliancie medzi krajinami. Tvorí ho 751 poslancov a sídli v Štrasburgu, Bruseli a v Luxemburgu.

Inštitúcia je zároveň aj zákonodarným orgánom EÚ. Každých 5 rokov ho volia občania EÚ v priamych voľbách. Posledné voľby sa konali v máji 2014. Najbližšie voľby sa budú konať už onedlho, a to konkrétne v období od 23. do 26. mája 2019.