Súčasný svet je preplnený počítačmi, smartfónmi, sociálnymi sieťami a všadeprítomným internetom. Moderná spoločnosť si žiada neustály prísun nových informácií a virtuálnej interakcie. Ak tieto výdobytky nemáme, môžeme veľmi rýchlo nadobudnúť pocit odlúčenia od komunity. Študenti, ktorí majú k tejto problematike najbližšie, sa pokúsili vydržať bez médií 48 hodín.Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa počas vyučovania rozhodli vyskúšať zaujímavý projekt. Podobné akcie sa už  niekoľkokrát objavili aj v zahraničí. Ide o návrat do relatívne nedávnej minulosti, v ktorej akékoľvek masovokomunikačné prostriedky úplne absentovali. Vzdať sa svojho smartfónu, notebooku a tabletu na celých 48 hodín a zároveň sa pripraviť o akúkoľvek komunikáciu s vonkajším svetom. Takouto zaťažkávacou skúškou si prešli budúci novinári, moderátori či mediálni pracovníci v dátume od 25. do 27. novembra v Trnave.

Za úspešnú realizáciu projektu na pôde FMK bola okrem samotných študentov zodpovedná dekanka fakulty Dana Petranová. „Myšlienka vznikla spontánne na hodine mediálnej výchovy, kde sme so študentami riešili, aká je ich vlastná miera mediálneho konzumu. Od projektu očakávam, že si mladí ľudia uvedomia, ako veľmi sú na médiách závislí a ako často držia v rukách mobilný telefón. Táto skúsenosť by ich zároveň mohla naučiť inak a efektívnejšie využívať čas,“ vysvetľuje Petranová.

Spoločná fotka nesmie chýbať. Foto: Oli Kollárová
Spoločná fotka nesmie chýbať. Foto: Oli Kollárová

„Uväznení“ v telocvični

Experiment mediálnej izolácie prebiehal v priestoroch telocvične univerzity. Účastníkom organizátori odobrali všetky komunikačné zariadenia už pri vstupe, a naspäť ich dostali až po úspešnom absolvovaní dvojdňového pobytu, spoločne s certifikátom. Udržať pozornosť mladých ľudí, vyhnúť sa nude a neskoršiemu začínajúcemu stereotypu nie je jednoduchá úloha. O to viac, ak účastník nemá možnosť priestory opustiť. O množstvo rôznorodých aktivít sa preto staralo niekoľko organizátorov. Jedným z najdôležitejších bol študent FMK a dlhoročný animátor Jakub Glajza: „Snažili sme sa vymyslieť zaujímavé úlohy, ako napríklad vymydliť mydlo, olízať si lakeť či zaspievať celú slovenskú hymnu.“

Reportáž Mestskej televízie Trnava z podujatia 48 hodín bez médií:

Posťažuj sa kamere

K zábavným teambuildingovým aktivitám známym prevažne z lyžovačiek, táborov a školských chát neskôr pribudlo niekoľko vedomostných súťaží či hodinové cvičenia jógy s certifikovanou lektorkou. So svojimi pocitmi sa mohli dočasní mediálni pustovníci zveriť v takzvanej spovednici, a to paradoxne technickému zariadeniu – digitálnej kamere. Ich autentické výpovede o tom, ako prežívali náhle odlúčenie od sociálnych sietí či neustáleho prísunu informácií, neskôr organizátori zverejnia vo videách.

Takýto výkon si certifikát naozaj zaslúži. Foto: Oli Kollárová
Takýto výkon si certifikát naozaj zaslúži. Foto: Oli Kollárová

Môžeme očakávať tradíciu?

Jedným z najdôležitejších cieľov projektu bolo vytvorenie priateľských väzieb vďaka takmer nepretržitej interakcii s ostatnými účastníkmi. Smartfóny v podobe psychologických barličiek, ktoré vytiahneme v momentoch, pri ktorých si s človekom sediacim oproti nám už zrazu nemáme čo povedať, na 48 hodín zmizli.

Do pilotného projektu sa zapojilo približne dvadsať študentov a hoci je práve táto skupina ľudí vzhľadom na zameranie fakulty nútená využívať masovokomunikačné prostriedky každý deň, pre niektorých možno prekvapivo, prežili tieto dva dni bez akejkoľvek psychickej či fyzickej ujmy. Organizátori preto podľa vlastných slov s podobným podujatím doplneným o niekoľko nových prvkov počítajú aj v budúcnosti.