Pre 73 % Slovákov neznamená výučný list, maturita, alebo vysokoškolský diplom koniec vzdelávaniu.Až 85 % ľudí totiž verí, že nové vedomosti im otvárajú cestu k lepšiemu životu a zaistia im tiež lepšiu pracovnú pozíciu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Pioneer Investments. Viac ako sedem z desiatich oslovených Slovákov priznalo, že si vzdelanie dopĺňa aj po ukončení školskej dochádzky. Nové vedomosti a zručnosti pritom získavajú rôznymi spôsobmi. Tretina opýtaných uviedla len obmedzené vzdelávania v rámci zamestnaneckých školení, asi 40 % sa však snaží vzdelávať aj mimo tento rámec.

Výrazne viac ľudí sa pritom zdokonaľuje iba vo vedomostiach v oblasti svojej obživy, len zhruba každý piaty sa snaží vzdelávať aj v aktivitách, ktoré s ich zamestnaním nesúvisia. Asi štvrtina Slovákov, teda 27 % uviedlo, že od dokončenia školy žiadnu ďalšiu vzdelávaciu aktivitu neabsolvovala. Jednou z oblastí, v ktorej majú Slováci dlhodobo rezervy a teda aj priestor pre ďalšie zdokonalenie, je však finančná gramotnosť. V tejto oblasti vie pojem finančná gramotnosť správne definovať 83 % opýtaných, do praxe ale správne zásady preberá málokto.

„Napriek tomu, že tak vysoké percento populácie má povedomie o tom, čo je finančná gramotnosť, medzi teóriou a praxou stále existuje priepasť,“ skonštatoval manažér spoločnosti Miroslav Ovčarik. Väčšie oboznámenie sa s finančnými nástrojmi by pritom podľa jeho slov ľuďom mohlo pomôcť nielen pri zostavovaní správne vyrovnaného rodinného rozpočtu, ale tiež viesť k väčšej obozretnosti napríklad pri čerpaní najrôznejších pôžičiek. Prieskum pre Pioneer Investments zrealizovala spoločnosť Stem Mark v júli 2016 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18-60 rokov.

Zdroj: TASR