Výstava s názvom „Čhávore, brána“ prezentuje fotografie študentov a pedagógov, ktoré vznikli v rómskej obci Lomnička počas tvorivej dielne študentov predmetu žurnalistická fotografia na FMK UCM v Trnave. Vernisáž sa uskutoční v stredu 9. mája 2018 o 16.00 h. v Divadle Jána Palárika v Trnave, uvedú ju Peter Lančarič a Jozef Sedlák. Súčasťou výstavného projektu je aj zbierka ošatenia.Vystavujúci študenti: Aneta Kmecová, Monika Cibulová, Patrícia Beličková, Patrícia Cigáňová.

Vystavujúci autori: Ľubomír Hajdučík, Peter Lančarič, Jozef Sedlák.

Fotografický obraz sa pre nás stal metaforickou bránou, cez ktorú sme vstupovali (síce s určitými obavami) do sveta, ktorý sme sprostredkovane vnímali z médií, sociálnych sietí či z arogantných príspevkov a billboardov politikov. „Študenti intuitívne reagovali na súčasné stereotypy v žurnalizme a v dokumentárnej fotografii. V množstve záberov sa objavili zábery s analytickou hodnotou, skúmajúce nielen povrch (fasády domov, ulicu, dvory, dizajn tváre detí a starých ľudí, záhrady, potok a pod.), ale aj vnútro problému – kontroverznú intimitu Rómov v ich domácom prostredí, ktorú neradi ukazujú,“ tvrdí doc. Jozef Sedlák.

„Čhavóre, brána.“ Obec Lomnička. Zdroj: archív Petra Lančariča

Peter Lančarič stručne približuje históriu obce: „Lomnička na severnom Spiši bola kedysi čisto nemecká obec. Poslední nemeckí obyvatelia z nej násilným a núteným spôsobom odišli po druhej svetovej vojne. Domy boli skonfiškované a neskôr odpredané Rómom. Dnes je Lomnička čisto rómska obec. Hovorí sa o nej aj ako o detskej obci, keďže vekový priemer je 18 rokov.“ Podľa študentky Anety Kmecovej „sa dá odtiaľ odísť s rôznymi pocitmi. Môžeme túto skutočnosť súdiť, ignorovať, pomáhať alebo o nej aspoň povedať ďalej. My Slováci máme totiž niekoľko menších Afrík hneď za rohom. A keď už pre nikoho iného, pre tie deti sa oplatí bojovať určite.“ Monika Cibulová dodáva: „My sme sa rozhodli pomôcť zbierkou oblečenia pre malé deti, ktoré mnohokrát behali bez topánok či ponožiek. Nie preto, aby sme im ukázali, že dostanú veci vždy zadarmo, ale preto, aby videli, že ich vnímame ako ľudí a aby sme ukázali ich rodičom, že nie každý chce len využiť ich biedu na úkor vlastného zisku, ako nám to počas týchto dní veľa z nich vyčítalo.“ Patrícia Beličková neskrýva odhodlanie: „O takýchto veciach treba hovoriť. Treba ich ukazovať. Pretože nevedomosť veľmi otupuje mozog. Chceme aspoň niečím pomôcť. Preto robíme túto výstavu. Preto robíme zbierku pre ľudí z Lomničky. A preto sa tam určite ešte vrátime.“

Vernisáž výstavy „Čhavóre, brána“ sa uskutoční 9. mája v trnavskom Divadle Jána Palárika. Zdroj: archív Petra Lančariča

Výstava potrvá do 30. júna 2018. Ak neviete, čo s detským obnoseným oblečením, môžete sa ho rozumným spôsobom vzdať a pomôcť tak rómskym deťom v Lomničke. V nepriaznivej situácii im pomôže takmer všetko, nevynímajúc obuv, ponožky, ale určite potešia aj staré plyšové hračky a lopty. Veci môžete priniesť každý deň do budovy UCM v Jame. Na vrátnici stačí len oznámiť, že ste priniesli veci na zbierku. Nespolupracujeme so žiadnou
charitou. Sme voľné zoskupenie študentov a pedagógov pôsobiacich v Ateliéri komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM.

Mgr. Peter Lančarič