Ľudia na Slovensku čítajú čoraz častejšie a v knižniciach majú viac kníh ako po minulé roky.Toto zistenie vyplýva z prieskumu LifeStyle, ktorý agentúra TNS Slovakia realizovala v roku 2015 na reprezentatívnej vzorke viac ako 4 500 respondentov vo veku od 15 do 65 rokov. TASR o tom informovala PR manažérka agentúry Vladimíra Bunčáková. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že podiel ľudí, ktorí aspoň raz týždenne čítajú, narastá.

 Zatiaľ čo v roku 2013 čítalo knihy minimálne raz za týždeň 37 percent obyvateľov Slovenska, posledné meranie naznačuje nárast až o 8 percent. V súčasnosti pravidelne číta knihy necelá polovica ľudí, pričom desatina Slovákov číta knihy každý deň. Naopak, 18 percent ľudí priznáva, že knihy nečíta vôbec.

(zdroj: pexels.com)
Medzi častejších čitateľov patria mladí ľudia (zdroj: pexels.com).

Narastá aj počet domácností s väčším počtom kníh v domácich knižniciach. Dve pätiny Slovákov tvrdia, že sa v ich knižnici nachádza určite viac ako 100 kníh, čo je o 5 percent viac, ako to bolo v roku 2013. Knihy čítajú viac ženy ako muži. Medzi častejších čitateľov tiež patria mladí ľudia vo veku do 30 rokov, obyvatelia veľkých miest nad 100 000 obyvateľov a ľudia s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom.

Zdroj: TASR