Pracujúci študenti sa raz ročne nevyhnú istým povinnostiam, ako napríklad daňové priznanie z príjmov. My sme sa rozhodli tento rok, že si ho vypočítame sami.daňové priznanie študentov

Pokiaľ agendu daňového priznania preberie na svoje plecia zamestnávateľ, študent ho môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za určité zdaňovacie obdobie. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie za zamestnanca až vtedy, ak o to písomne požiada a to presne to 15.2.2017. Ak sa stane, že študent pracuje u viacerých zamestnávateľov, môže žiadať o vykonanie ročného zúčtovania u posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Sú však prípady, kedy si študent daňové priznanie urobí sám.

Ako na to?

Na internete aj v odborných knihách či časopisoch nájdeme mnoho postupov s najnovšou legislatívou. My vám prinášame jednoduchý tip, vďaka ktorému to zvládne hravo každý sám.

Daňové priznanie z príjmov sme povinní odovzdať do piatka 31. marca 2017. Nielenže treba vypočítať daň, ale aj zaplatiť vypočítanú čiastku na účet daňového riaditeľstva.

Príjmy rozdeľujeme na zdaniteľné a nezdaniteľné. Do nezdaniteľných môžeme zaradiť výživné od rodičov, sociálne, motivačné či doktorandské štipendium, sociálne dávky. Na tejto stránke nájdete celý zoznam nezdaniteľných príjmov.

Dôležité je vedieť, od akej sumy zdaniteľných príjmov nám vzniká povinnosť podať daňové priznanie či žiadať ročné zúčtovanie preddavkov za daň. Pamätajme si, že je to viac ako 1091,67€. Daň zamestnávateľ platil automaticky v podobe daňových preddavkov. Ak príjem nedosiahol hranicu zdanenia, môžeme tieto preddavky žiadať naspäť. Vtedy je potrebné podať daňové priznanie a žiadať štát o vyplatenie týchto preddavkov.

Zdroj: radiovlna.sk
Zdroj: radiovlna.sk

Dokážem to aj sám!

Podanie daňového priznania je vďaka dnešným aplikáciám jednoduché. Stačí vedieť všetky potrebné údaje z vypočítaného ročného zúčtovania a zvládne to každý hravo sám. Na internete je mnoho aplikácií, ktoré sú zadarmo, alebo s menším poplatkom. Studentskefinancie.sk alebo firma KROS, a.s. priniesli celkom jednoduché návody, ako si daňové priznanie vyplníme priamo z pohodlia domova bez znalosti potrebných zákonov. V ich aplikáciách vyplníme všetko potrebné a na konci jednoducho vygenerované tlačivo vytlačíme a odnesieme na príslušný daňový úrad.

Dôležité je aj poznať, čo je nezdaniteľné minimum príjmu. Je časť nášho príjmu, ktorá nebude zdanená. Jeho výška závisí od výšky daňového základu v našej mzde.

Daň nie je potrebné platiť, ak výsledná suma vyšla menej ako 5 €.  Ak táto suma presiahla spomínaných 5 €, je potrebné do konca marca zaplatiť daň. Na daňovom úrade v mieste trvalého bydliska nám pracovníci v takom prípade povedia číslo účtu a variabilný symbol, kam túto daň následne pošleme.

Haló! Daňový úrad volá!

Ak máme všetky potrebné tlačivá vytlačené, naše kroky by mali viezť na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Vystojíme si neskutočne veľký rad (ak si samozrejme nechávame veci na poslednú chvíľu) a pri okienku pracovníkovi podáme všetko potrebné s vyplneným tlačivom, ktoré sa volá Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Pracovník dá na toto potvrdenie pečiatku a samozrejme ho podpíše. Je to doklad pre nás, že sme daňové priznanie odovzdali správne a včas. Kto z nejakého vážneho dôvodu nestíha ísť do konca marca osobne na daňový úrad, je možné všetky dokumenty poslať doporučenou poštou.

Tak čo? Zvládneme daňové priznanie z príjmu podať aj sami, nie? Nezabudnite, potrebujeme tlačivo A pre fyzické osobyvýpočet preddavkov za daň od zamestnávateľa. Ja už mám všetko potrebné pred sebou a idem sa pustiť do toho, aby som si návštevu úradu nenechala na poslednú chvíľu.

Zdroj: TU