Po roku je tu opäť, súťaž Ekologický čin roka 2018. Tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok Trnavský samosprávny kraj vyhlásil súťaž pre všetkých, ktorým nie je naša zem ľahostajná. Vieme, aké sú podmienky, aj ako sa prihlásiť.Prihlásiť sa môžu nielen jednotlivci, ale aj kolektívy škôl alebo rôzne záujmové združenia a skupiny. Súťaž je určená pre všetkých, ktorých činnosti a projekty zvýšili kvalitu životného prostredia a to nielen v ich okolí. Všetky projekty by mala spájať jedna vec, musia dokázať urobiť svet lepším a krajším.

Projekty posudzuje odborná komisia. Tá vyberá tie najlepšie. U víťazných sa musí preukázať ich prínos pre vzdelávanie a spoločenských prospech. Taktiež zohľadňuje počet zapojených účastníkov a možnosť, či je možné jeho realizácia v budúcnosti.

Za svoju prácu môžu získať nielen morálnu, ale aj motivačnú finančnú odmenu. Výška odmien sa posudzuje  v závislosti od umiestnenia v rebríčku. Projekt umiestnený na 1. mieste môže získať až 1 200€, 2. miesto získa odmenu vo výške 800€ a 3. miesto získa peňažnú odmenu 500€.

ekologická činnosť
 Zdroj: Pixabay.com

Aké projekty sa môžu prihlásiť?

Do projektu sa môžu zapojiť všetky realizované a ekologicky prínosné projekty. Medzi tieto projekty možno zaradiť separovanie odpadu na školách, nápady v oblasti výstavby zelene, dokumentácia čiernych skládok. Výsledky minuloročnej súťaže si môžete pozrieť tu.

Podmienky súťaže

Vzhľadom na množstvo projektov, ktoré sa každý rok prihlásia, je súťaž rozdelená do dvoch kategórií. 

  1. kategória: občianske združenia, obce, dobrovoľníci,
  2. kategória: materské, základné a stredné školy.

Spoločnou podmienkou na zapojenie sa je ukončenie projektu do konca roka 2018. Prihlášky je treba priniesť na Úrad Trnavského samosprávneho kraja ktorý sídli na Starohájskej 10 v Trnave. Uzávierka prihlášok je do 28. februára 2019.

Všetky prihlášky je treba odovzdať v uzatvorenej obálke s nápisom ,,Ekologický čin roka 2018″. Obálka musí obsahovať foto dokumentáciu aktivít. Veľmi dôležité je, aby tieto fotografie boli v stave, na začiatku projektu a fotografie po ukončení. Zároveň je treba pripojiť aj opis a priebeh projektu.

Vyhlásenie výsledkov

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v symbolický dátum. V deň, kedy oslavujeme Svetový deň životného prostredia, 5. marca. Ceremónia bude prebiehať v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.