Čoraz viac mladých ľudí chce pomáhať. Chýba im možnosť sebarealizácie, túžia zmeniť zaužívaný spôsob života, môže ich k tomu viesť aj ťažký životný údel.Dobrovoľníkmi sa stávajú doma, radšej ale cestujú do zahraničia. Zhodujú sa v tom dobrovoľnícke organizácie INEX Slovakia a CARDO. Mladí spoznávajú cez dobrovoľníctvo nových ľudí, posilnia si komunikačné a organizačné schopnosti. Stávajú sa samostatnejšími a sú flexibilnejší. V zahraničí sa zlepšia v jazykoch, konfrontujú sa s novou kultúrou. Takúto činnosť vedia oceniť potenciálni zamestnávatelia,“ povedala pre TASR Zuzana Vinklerová z Národného dobrovoľníckeho centra (CARDO). Pomáhať však chcú aj pracujúci ľudia či seniori, a to najradšej vo svojom okolí.

Slováci sa často doma a v zahraničí angažujú v environmentálnej či sociálnej oblasti (pomoc deťom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením). Venujú sa aj renovačným prácam. Zapájajú sa do jednodňových, víkendových, niekoľkotýždňových či dlhodobých aktivít. „Vlani sa do našich projektov zapojilo asi 600 ľudí,“ povedala pre TASR Miroslava Zváčová z neziskovej organizácie INEX Slovakia. Veľa záujemcov prichádza zo zahraničia na Slovensko. „Mladí ľudia sem napríklad chodia vyučovať angličtinu, uviedla Vinklerová.

Slováci cez CARDO chodievajú často pomáhať do európskych štátov, napríklad do krajín bývalej Juhoslávie. Cez INEX Slovakia ich veľa cestuje do Nemecka, Talianska, Španielska či Portugalska. „Narastá záujem o Island,“ povedala Zváčová. Skúsenejší chodia pomáhať do Thajska, Japonska, Mongolska, Nepálu, Mexika alebo na Srí Lanku.

INEX Slovakia sa venuje najmä medzinárodným dobrovoľníckym táborom. Z rovnakej krajiny sú na nich maximálne dvaja dobrovoľníci, komunikačným jazykom je angličtina. Nadšenci pomáhajú pri oprave historických pamiatok, organizovaní festivalov či aktivitách s deťmi a ľuďmi so zdravotným znevýhodnením,“ vysvetlila Zváčová. Viac informácií možno nájsť na webe inex.sk. Národné dobrovoľnícke centrum funguje cez web dobrovolnictvo.sk. Stránka je plne automatizovaná, záujemcovia cez ňu komunikujú s organizáciami. „Často sa na nás obracajú firmy so záujmom o uskutočnenie dobrovoľníckej aktivity,“ dodala Vinklerová.

Zdroj: TASR