Ak poznáte príslovie, keď vás vyhodia dverami príďte oknom, tak v prípade bývalého dekana Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity  docenta Tomáša Lengyelfalusyho to platí dvojnásobne.Zvyknem blúdiť stránkami našich vysokých škôl. Rada sa inšpirujem a rada som v obraze. Ale posledná novinka na stránke Dubnického technologického inštitútu ma dostala. Nie, nemyslím tým údaj, že externých študentov majú niekoľkonásobne viac ako denných, pretože to je už veľmi stará informácia. Prekvapila ma iná správa: „Správna rada DTI dňa 23.11.2015 odvolala v súlade so zákonom o vysokých školách z funkcie rektora DTI, prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc.  a dočasne poverila s účinnosťou od 24.11.2015 výkonom funkcie rektora doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, PhD.“.

Je až neuveriteľné ako človek, ktorý prešiel kauzami o plagiátorstve publikácie po nebohom kolegovi, po ktorej abdikoval z postu dekana či prípade o prenajímaní hotela na konferenciu, ktorá sa nakoniec mala aj tak konať na pôde školy sa môže stať rektorom. Alebo je možno omnoho viac neuveriteľné, že naša spoločnosť akceptuje takúto vysokú školu medzi nami.

Ostávam naďalej v nádeji, kedy sa náš vysokoškolský systém zobudí a kedy pochopí, že univerzity, ktoré majú 5 detašovaných pracovísk či 90% externých študentov nemajú čo hľadať v našom vzdelávacom systéme.

Stanovisko T. Lengyelfalusyho nájdete ku kauze s plagiátorstvom nájdete tu.