Viaceré vysoké školy z dôvodu demografického vývoja upúšťajú od výberu uchádzačov, respektíve overovania predpokladov na vysokoškolské štúdium.Konštatuje sa to vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2015 z dielne ministerstva školstva, ktorou sa koncom septembra zaoberala vláda. Podľa ministerstva v priebehu prvých dvoch rokov štúdia bakalárskych študijných programov takmer tretina študentov zanechá štúdium alebo je z neho vylúčená.

Na jednej vysokej škole je to dokonca viac ako 40 percent študentov. „Aj keď neúspešné štúdium môže niekto považovať za indikátor kvality, opak je pravdou. Vysoká neúspešnosť štúdia indikuje nedostatočné informácie pre výber vhodného študijného programu, nedostatočnú orientáciu na potreby študenta a nedostatočné podporné nástroje na prekonanie problémov študenta počas štúdia,“ konštatuje rezort školstva v správe.

Prijímanie uchádzačov, ktorí nemajú predpoklady na riadne skončenie štúdia, podľa ministerstva znamená aj neefektívne vynakladanie zdrojov a plytvanie ľudským potenciálom, a to aj samotných študentov. Výročná správa taktiež ukazuje, že počet študentov na vysokých školách naďalej klesá. V roku 2015 bol celkový počet študentov 158 659, z toho 93 889 žien. Medziročný pokles predstavoval 16 771 študentov, čo je 9,56 percenta. Z toho pokles počtu študentov na verejných vysokých školách 9978 a na súkromných vysokých školách 6793.

Najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo spoločenské vedy, náuky a služby (44,26 percenta). V roku 2015 poskytovalo vysokoškolské vzdelávanie 20 verejných vysokých škôl, tri štátne vysoké školy a 13 súkromných vysokých škôl.

Zdroj: TASR