Doba plná technológií prináša dennodenne nové typy notebookov a tabletov. Tie sme veľmi rýchlo vymenili za papierové zošity a ručne písané poznámky. Dokonca niekedy si vystačíme aj s telefónom.Písanie poznámok na prednáške ručne, nám dá viac ako používanie notebookov. Notebooky sú praktické a hlavne rýchle. To patrí k ich hlavným výhodám najmä vtedy, ak výučba prináša množstvo podstatných informácií, ktoré si treba zapísať všetky. Avšak, nedávne štúdie hovoria o tom, ako zapisovanie písaných poznámok rukou naučí viac než písanie do počítača. Počas ich písania si určite zapamätáš viac.

Zdroj: giphy.com

Vymeň notebook za zošit

Technologické pomôcky prichádzajú s rizikom, že v nich máme ukryté rôzne aplikácie, nástroje, ktoré neustále dokážu odpútať našu pozornosť. Zošit však podáva kvalitné a utriedenejšie poznatky. Každý študent si svoje poznámky prirodzene selektuje, premýšľa viac nad podanými informáciami, ktoré potrebuje a ktoré zas nie. Pri písaní na papier nepíšeme bezmyšlienkovo, ako to prebieha zväčša pri používaní notebookov.

Písanie na notebooku sa vždy zmení na nepozornosť. Zdroj: pixabay.com/ fancycrave1

Lepšie výkony študentov ručne písaných poznámok

Vedci vykonali pokus, pri ktorom skupina študentov, ktorá preferovala zapisovanie si poznámok ručne predviedla lepší výkon. Pri tomto pokuse študentom prehrali videá prednášok a očakávali od nich, aby si zapísali potrebné informácie. Boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú tvorili študenti píšuci poznámky klasickým spôsobom a druhí využívali notebooky. Po skončení sa ich začali pýtať otázky. Na otázky, ktoré vyžadovali fakty, zodpovedali obe skupiny podobne. Pri nadchádzajúcom kole otázok, ktoré boli komplexnejšie, vynucovali si určitú súvislosť vynikli študenti so zošitmi.

Zhodný výsledok nastal aj vtedy, keď skupinám odporučili, aby si poznámky nezapisovali od slova do slova, ale aby nad nimi viac premýšľali. Mali nájsť hlavnú podstatu textu. V tomto prípade bol výsledkom fakt, že čím presnejšie boli poznámky, tým mali študenti horšie odpovede.

Zdroj: giphy.com

Domnienku sa podarilo potvrdiť aj pri treťom pokuse, kedy mali študenti medzi prednáškami a testom čas na zopakovanie si látky. Opäť potešili študenti podporujúci ručné písanie.

Zdroj: TASR