Čo ak postupne zistíme, že to, čo študujeme, nás nebaví? Sú dve možnosti, ktoré môžeme spraviť. Buď školu necháme alebo využijeme možnosť prestupu medzi odbormi. Práve prestup medzi odbormi je spôsob, kedy netreba odznova absolvovať prijímacie konanie. Taktiež získame prehľad vo viacerých oblastiach, čo môže vyzerať atraktívne v životopise.

Ako využiť prestup vo svoj prospech?

Študenti FMK menia zameranie najčastejšie po ukončení bakalárskeho štúdia, ktoré nadväzuje na štúdium magisterské. Presne tak to má aj Jakub, ktorý prestúpil zo študijného odboru masmediálna komunikácia na odbor teória digitálnych hier. „V rámci štúdia masmediálnej komunikácie som si našiel cestu, ktorá poskytovala prienik medzi mojimi záujmami, tvorivými tendenciami a súčasne vedeckým výskumom. Nový študijný program ma zaujal a prehĺbil znalosti o problematike. Naozaj ma to baví a vidno to aj na známkach,“ prezradil zo smiechom Jakub.

Zdroj: www.giphy.com

Mnohí sa vo svojich odboroch nemusia nájsť alebo chcú mať vo vedomostiach aj väčší záber. Aj Beata si zvolila cestu prestupu. Z masmediálky prešla na marketing.  „Zistila som, že ma viac bavia predmety z oblasti marketingu, ktoré sme mali ako súčasť výučby. Naopak, veľmi ma nudili teoretické predmety, ktorých bolo na predošlom odbore až priveľa,“ opisuje dôvod zmeny.

Každý máme inú predstavu o štúdiu, niekomu môže vyhovovať forma, akou sa vyučuje na daných odboroch a niekomu zas nie. „Trochu ma zaťažovali predmety, ktorých praktické využitie bolo špecifické pre určitý zámer a môj celkový záujem o takéto oblasti nebol dostatočne vnútorne motivovaný. Odbor mi však dal nepopierateľne veľa po vedeckej aj ľudskej stránke,“ dodáva Jakub.

Prestup je jeden z mála využívaných možností, prostredníctvom ktorej je možnosť študovať to čo nás baví. Zdroj: pexels.com

Ako môžeme zrealizovať prestup?

Myšlienka nestačí a treba konať, preto sme sa boli spýtať na štúdijnom oddelení, čo všetko musí urobiť študent, aby mohol študovať to, čo ho baví. „Každý študent, ktorý má záujem o prestup medzi študijnými odbormi, prípadne medzi katedrami, musí poslať žiadosť do 15.novembra, v ktorej uvedie svoje osobné údaje, súčasný a  nový štúdijný odbor,“ prezradila nám pani Lucia Štoderová zo študijného oddelenia a dodáva, že sa rozhoduje v rámci kapacitných kritérií, na základe ktorých bude žiadosť schválená alebo zamietnutá.“  Skutočne to nie je vôbec zložité, čo potvrdila aj Beata, ktorá tvrdí, že zamestnankyne na študijnom oddelení sú skutočne milé a veľmi rady podajú pomocnú ruku. Jednoduchým spôsobom je tiež podať si po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia prihlášku na iný odbor v rámci FMK.

Ako dobehnúť zameškané učivo?

Aj o tomto probléme sme sa rozprávali s našimi študentmi, ktorí nám potvrdili zrejmú skutočnosť.  Vedomostné rozdiely sú, samozrejme, badateľné vo veľa veciach, ale skôr ide o to, že sa v téme pohybujú dlhšie a majú inak nastavené zmýšľanie. Pri niektorých predmetoch som mal chuť absorbovať viac informácií, ale má to svoje časové hranice,“ hovorí Jakub. Minimálne jeden však plánujem zopakovať so študentmi bakalárskeho stupňa, čisto z môjho záujmu,“ dodal. Ani Beata nevidí problém v priebežnom doháňaní učiva. Všetko je to tom, či to študentov skutočne baví a napĺňa.