Rómovia z obce Lomnička a Dlhá Lúka sa stali obeťami objektívov študentov kreatívneho ateliéru UCM. Rehoľa minoritov aj z týchto fotografií vytvorila kalendáre, ktoré venovali miestnym rómom.Fotografie študentov a pedagógov z Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave sa stali súčasťou kalendára na rok 2019, ktorý vydala Rehoľa minoritov na Slovensku. Je venovaný Rómom, zábery pochádzajú z obcí Lomnička a Muránska Dlhá Lúka. „Rómovia a ich spôsob života sú často nepochopené a predmetom odsúdenia bez toho, aby sme poznali podmienky, v ktorých žijú, prípadne tradície, ktoré ich ovplyvňujú,“ vysvetľuje docent Sedlák, vedúci predmetu, na ktorom kalendár vznikal.

Sedlák ďalej spomína: Aj oni zažívajú každodenné menšie i väčšie radosti a starosti vytvárajúce denný kolorit života. Je plný krásy, túžob, ale aj utrpenia a skrytých nádejí. Sme veľmi radi, že aj touto cestou môžeme pomôcť pochopiť ich neľahký život, ale i krásu, ktorú v sebe ukrývajú.“

Výber fotografií súvisí s nádejou, ktorú zosobňuje postava blahoslaveného Zefirína Jiméneza Mallu, patróna Rómov. Kalendár v úvode obsahuje aj modlitbu za Rómov.

Záujemcovia si ho môžu bezplatne vyzdvihnúť v Reholi minoritov v Bratislave v Karlovej Vsi alebo na dekanáte Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Námestie J. Herdu 2.

Zdroj: Ľubomír Hajdučík
Zdroj: Ľubomír Hajdučík
Zdroj: Patrícia Beličková
Zdroj: Patrícia Beličková
Zdroj: AKMF
Zdroj: AKMF
Zdroj: Peter Lančarič
Zdroj: Peter Lančarič
Zdroj: Jozef Sedlák
Zdroj: Jozef Sedlák
Zdroj: Monika Cibulová
Zdroj: Monika Cibulová
Zdroj: Patrícia Cigáňová
Zdroj: Patrícia Cigáňová

 

Zdroj: TASR