„Ľudská slza ako umenie“ je výstava celkovo 27 obrazov predstavujúcich zaujímavé útvary a obrazce, ktoré vytvárajú slzy ľudí s chorobou. Môžete ju vidieť od 15. Januára v košických Kasárňach Kulturpark.S projektom nazvaným „Topografia sĺz skúmajúcim ľudské emócie“ prišla americká fotografka Rose-Lynn Fisher, ktorá sa ako prvá zaoberala snímkami mikroskopicky zväčšených sĺz.

S pomocou laboratórneho vybavenia fotografovala svoje slzy pod mikroskopom a pokúšala sa zistiť, ako sa líšia slzy vyvolané rôznymi emóciami a životnými situáciami. Prekvapili ju rôznorodé obrazce a jej objav inšpiroval aj vedcov, ktorí začali zhromažďovať vzorky od rôznych ľudí a z rozličných emócií.

Slovenský ekvivalent

Košickí výskumníci zamerali svoje pozorovania na 60 vzoriek sĺz chorých pacientov. V ich slznej tekutine pozorovali rôzne obrazce tvorené takzvanými dendritmi v tvare srdiečok, vetvičiek, pierok či lánov obilia, ktoré sa u zdravých ľudí nevyskytujú.

Vedci z Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Slovenskej akadémie vied približujú verejnosti prostredníctvom obrazov svoj niekoľkoročný výskum. Ide o originálne zobrazenie ľudskej slznej tekutiny pri rôznych ochoreniach pomocou atómového silového mikroskopu v nanometroch.

slzy chorých ľudí
Obrazy sĺz chorých ľudí. Zdroj: MUDr. Gabriela Glinská & kol.

„Slzami ľudia vyjadrujú rôznorodé emócie, no presvedčili sme sa o tom, že slzy dokážu dokonca detegovať prítomnosť rôznych ochorení. Je to neuveriteľné, ale každá slza je svojou štruktúrou jedinečná,“ konštatuje organizátorka výstavy docentka Vladimíra Tomečková z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

„Už pri prvých meraniach sme boli prekvapení estetickým a originálnym potenciálom zobrazení slznej tekutiny a uvažovali sme nad tým, že by bolo efektné vytlačiť zachytené štruktúry na väčších obrazoch. Tak vznikla myšlienka výstavy vedeckých obrazov s názvom ‚Ľudská slza ako umenie‘, ktorá pomôže zviditeľniť získané poznatky pre širšiu laickú verejnosť a prepojiť umenie s vedou do jedného celku,“ poznamenáva doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.

Po skončení výstavy obrazy spestria biele steny nanolaboratória Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, kde sa merania uskutočnili.

Zdroj: TASR