Útulky sú miesta pre týrané, opustené, nechcené a stratené zvieratá, ktorým je poskytnuté prístrešie, potrava a potrebná starostlivosť. Aj keď sú útulky veľkým činom pre našich zvieracích kamarátov, niekedy je to ťažšie, než si viete predstaviť.Ako útulky fungujú?

Pre vznik útulku je v prvom rade potrebné založiť si občianske združenie, registrované na ministerstve. Druhým krokom je nájsť a vybaviť vhodný pozemok, na ktorom by útulok mohol stáť. Ten možno nadobudnúť kúpou alebo dlhodobým prenájmom, pričom je zo zákona nutné plniť mestskú povinnosť. Problém nastáva pri získaní financií na budovanie útulku, vzhľadom na to, že štát útulky finančne nepodporuje. Preto každý, kto sa rozhodne takéto združenie založiť, musí myslieť na to, ako a odkiaľ financie získa.  „Nám sa to podarilo vďaka americkej organizácii, ktorá nám poskytla počiatočný vklad, i keď to bolo veľa vybavovania a papierovačiek,“ hovorí Inga Nováková, zakladateľka a riaditeľka útulku v Trnave, ktorý založila v roku 2003. Podľa zákona č. 39/2007 však musia mať mestá a obce záchytné koterce, a tak vyplýva povinnosť útulkom pomáhať aspoň takýmto spôsobom. Nie každé mesto a obec to aj napriek predpisu zo strany štátu spĺňa. Fungovanie útulku a s ním spojenú starostlivosť o zvieratá majú na zodpovednosť zamestnanci, ktorých počet v každom útulku je individuálny, a tiež dobrovoľníci, pri ktorých platí pravidlo „čím viac, tým lepšie.“

Existujú útulky, ktoré sa zameriavajú len na pomoc psom. Na druhej strane sú aj také, ktoré pomáhajú mačkám a rôznym iným zvieratám. Dobrovoľníčka Lucka si zaspomínala na zachránené prasiatko z Hrona, ktoré bolo v karanténnej stanici vo Zvolene určenej pre mačky, a dokonca skončilo „happy endom“ vo forme adoptovania.

 

útulky na slovensku
Útulok v Trnave. Zdroj: Dominika Adamovičová

Útulky musia disponovať karanténnou časťou, kde sú zvieratá odchytené spravidla na 10 – 14 dní. V útulkoch nie je povinnosť utrácať zvieratá tak, ako to je v karanténnych staniciach. Prioritnou činnosťou takýchto karanténnych staníc je práve karanténa na 7 – 21 dní, v prípade, že sa počas týchto dní nevyskytnú u zvieraťa žiadne nákazlivé alebo prenosné choroby. Ak sa po uplynutí tejto lehoty neprihlási žiaden majiteľ, stanica je oprávnená zviera utratiť.

To, že pes nie je hračka, je dôležité naučiť predovšetkým deti, ktoré prestane roztomilé šteniatko baviť po pár dňoch. Taktiež je podstatné, aby si to uvedomil človek, ktorého by pes z akéhokoľvek dôvodu obmedzoval. Pes potrebuje čas a starostlivosť, a ani v útulkoch to nie je inak. Vyžaduje si to dennodennú starostlivosť o psov a koterce, v ktorých sú psy umiestnené, zútulňovanie celkového areálu, podávanie žrádla, pitia, venčenie a v neposlednom rade veterinársku starostlivosť. Každý pes, ktorý sa v útulku nachádza, musí byť odblšený, odčervený, začipovaný, zaočkovaný a vykastrovaný. Samozrejme, tak ako u človeka, aj u psa sa môže vyskytnúť akákoľvek choroba či zranenie, ktoré si taktiež vyžaduje veterinárske ošetrenie. To všetko stojí nemalé peniaze. Práve realizácia rôznych projektov, vybavovanie príspevkov a zháňanie financií je práca, ktorá sa spája s výdavkami na zvieratká a je jednou z najnáročnejších prác zainteresovaných osôb.

Kastrácia ako „alfa a omega“

Lucka Peniaková, ktorá pracuje v útulkoch ako dobrovoľníčka už 6 rokov, to vidí jasne: Podľa mňa by sa malo kastrovať všetko, čo nie je určené odovzdať svoju genetickú informáciu ďalej ako dedičstvo prírody. Najlepšie by bolo, ak by ľudia pochopili, že kastrácia je dobrá hlavne na to, aby sa šteniatka a mačiatka nemuseli narodiť len preto, aby trpeli a umreli. Geometrický rad treba stopnúť predovšetkým zo zdravotného hľadiska. Sučky by nemali zápaly maternice, čo je často smrteľné. Predišlo by sa vyvrhnutiu maternice, nádorom na reprodukčných orgánoch, nádorom na mliečnych žľazách. Nehovorím o tom, že sučka je pri pôrode ohrozená, najmä vtedy, keď sa pária s veľkými psami, a tie pri pôrodoch umierajú v bolestiach, pretože nie sú schopné porodiť veľké šteniatka. Čo sa týka psov, tí sa po kastrácii nemajú potrebu flákať a zháňať hárajúce sa sučky. Pri háraní sa obidve pohlavia vyčerpajú, a tak dochádza k zraneniam. Kastrované jedince sa starajú samy o seba, sú zdravšie, silnejšie, plné energie. To isté platí u mačiek a kocúrov. Ak sú kastrované, sú zdravé, v oveľa lepšej kondičke, chytajú myši a zväčša sa zdržiavajú v prostredí domova.“

Stavy nad rámec

Každý útulok má určitú kapacitu, v rámci ktorej dokáže zvieratá korigovať na základe priestoru a finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii. V súčasnosti sú však útulky preplnené nad rámec svojich možností, pretože psíkov bez domova stále pribúda. Práve tu stojí otázka kastrácie, ktorá by tento problém vyriešila. Prípady, kedy je viac psov ako miest, sa zvyknú riešiť cestou dočasnej, domácej starostlivosti, kedy si ľudia môžu zvieratá zobrať aspoň na určitý čas. Sú prípady, kedy sa nájde iné občianske združenie, ktoré má nejaké voľné kapacity, a tak sa realizuje prevoz zvieratka. Až neuveriteľnou situáciou sú prípady, kedy zvieratá už skutočne nemajú kde byť, a tak sú umiestnené napríklad na toaletách. Ak už útulok nemá žiadnu inú možnosť, zviera musí čakať na ulici, dokým sa neuvoľní miesto.

útulky na slovensku
Na prechádzke v rámci návštevy útulku v Trnave. Zdroj: Dominika Adamovičová

Veľmi náročnou záležitosťou, ktorá spôsobuje alarm, je tzv. „šteniatkovo“, kedy príde do útulku sučka so šteniatkami, respektíve vrh šteniatok, a tak sa útulok naraz rozrastie o 8-9 psov. Tu sa začína veľká iniciatíva dobrovoľníkov, ktorí oslovujú ľudí a zdieľajú na sociálnych sieťach príspevky so šteniatkami, ktoré sú určené na adopciu.

Nekupujte! Adoptujte!

Heslo, ktorým sa riadi každý útulok: Nekupujte! Adoptujte! Práve takýmto spôsobom sa môže predísť utrateniu zvierat, prípadne uvoľneniu miesta v útulku inému. Ľudia, ktorí v útulku pracujú či už ako zamestnanci, alebo dobrovoľníci, si rodiny, ktoré sa o zvieratká zaujímajú, preverujú, komunikujú s nimi a snažia sa nájsť takého človeka, ktorý by vyhovoval potrebám a povahe psa. Informujú ich o všetkých potrebných faktoch o psovi, aby vedeli, čo ich čaká. Ako sa vyjadrila pani Nováková: „Adopcia psíka je krásna vec, ale treba si uvedomiť, že je to spoločný život na niekoľko rokov, preto zodpovedne vyberáme majiteľov, kvôli čomu bývame neraz osočovaní.“ Na adopciu sa vzťahuje adopčný poplatok, ktorý má každý útulok nastavený rôznorodo. Závisí od potrieb, keďže peniaze pomáhajú ďalším psom, ktoré v útulku sú, a taktiež od veterinárskych nákladov, ktoré boli na daného psa vynaložené. Každý pes, ktorý je adoptovaný, by mal byť kastrovaný a zároveň podstúpený všetkým ostatným veterinárskym prevenciám.

útulky na slovensku
Adoptovaný psík Nela, ktorá už je 3 roky šťastne adoptovaná z útulku Tuláčik v Brezne. Zdroj: Dominika Adamovičová

Pri adoptovaní sa podpisuje adopčná zmluva, ktorá obsahuje všetky kontaktné údaje na rodinu, do ktorej bude zverený, pretože po určitom čase sa realizuje kontrola buď osobne, alebo telefonicky. Štatistiky adopcií sú rôzne. Zatiaľ čo sa za rok 2016 v útulku v Brezne adoptovalo 201 psov, z prijatých 249, čo predstavuje mesačnú adopciu v počte 15 psov, v útulku v Trnave je adopcia zvierat na bode mrazu a namiesto ubúdania psíkov neustále pribúdajú. Aj keď väčšina adopcií končí šťastne, predsa len sú prípady, kedy sa psy vrátia naspäť do útulku, pretože si to rodina rozmyslí.

Malý krok pre človeka, veľký skok pre zvieratá

Pomôcť zvieratkám v útulku môže ktokoľvek spôsobom, ktorý sám uzná za vhodné. Ako povedala dobrovoľníčka Lucka: „Pomôcť môže každý podľa svojich schopností, možností, fantázie a chcenia.“  Vítaná je fyzická pomoc priamo na mieste útulkov, venčenie psíkov, starostlivosť o nich formou strihania, vyčesávania. Pomôcť môžu aj ľudia kúpou granúl, organizovaním materiálnych zbierok, akými sú deky, matrace, drevo na búdy, respektíve hotové búdy, koterce alebo materiál na stavbu a prípadnú rekonštrukciu. Veľkou pomocou je darovanie 2 % z daní alebo akákoľvek iná, dobrovoľná finančná čiastka, ďalej hľadanie sponzorov, realizovanie transportu psov k veterinárovi, do iného združenia alebo na terapiu. Ďalšími možnosťami sú inzercie, realizácia aukcií pre konkrétnu organizáciu na facebookovej sieti, robenie osvety po školách, u seniorov, vešanie plagátov, atď. Možností je skutočne veľa, aj zamestnanci sú neraz milo prekvapení z kreativity, predovšetkým mladých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. V súvislosti s útulkami je však najväčšia pomoc práve dočasná opatera a samotná adopcia.