Prinášame vám rebríček desiatich univerzít, o ktorých majú zamestnávatelia záujem.Desaťtisíce študentov si každý rok vyberajú, na akú vysokú školu pôjdu. Práve tento výber im môže zmeniť prakticky celý život. Pri výbere je vhodné pozrieť sa aj na to, ako sa jednotliví úspešní absolventi na trhu práce uplatnia.

Pracovný portál Profesia aj tento rok pripravil rebríček absolventov vysokých škôl podľa záujmu zamestnávateľov. Rebríček hovorí o tom, o akých ľudí majú záujem. Nijako nehodnotí kvalitu vysokých škôl.

Portál tu zahrnul iba verejné vysoké školy a pripravil rebríček desiatich škôl:

  1. Ekonomická univerzita v Bratislave
  2. Slovenská technická univerzita v Bratislave
  3. Technická univerzita v Košiciach
  4. Žilinská univerzita
  5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  6. Slovenská poľnohospodárska univerzita
  7. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
  8. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda
  9. Univerzita Komenského v Bratislave
  10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre