Približne štvrtina absolventov v Európe aj na Slovensku ostáva bez zamestnania. Slovensku sa však v posledných rokoch, aj vďaka opätovnému naštartovaniu ekonomického rastu, podarilo v miere zamestnanosti absolventov priblížiť k priemeru Európskej únie (EÚ).Vlani dokonca Slovensko prvýkrát za posledných 10 rokov nepatrilo medzi 10 najhorších krajín, ktoré majú problémy s nezamestnanosťou mladých, ktorí skončili školu. Za najúspešnejšími rokmi 2006 až 2008 však miera zamestnanosti absolventov na Slovensku stále mierne zaostáva. Vyplýva to z aktuálnej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

V minulom roku sa v priemere v krajinách EÚ podarilo zamestnať 77 % absolventov. „Miera zamestnanosti na Slovensku bola len mierne nižšia na úrovni 75 %. Naopak, Česká republika sa dlhodobo radí medzi lídrov v úspešnosti skorého uplatnenia absolventov,“ uvádza sa v analýze banky. Miera zamestnanosti absolventov v Českej republike bola vlani na úrovni 83 % a bola tak najlepšou krajinou regiónu strednej a východnej Európy a siedmou najlepšou krajinou EÚ. „Lídrom rebríčka miery zamestnanosti absolventov v EÚ bola v minulom roku Malta s úspešnosťou až 96 %,“ doplnili analytici banky.

Relatívne úspešní v zamestnávaní absolventov však boli aj Nemci, Holanďania a Rakúšania. „Na opačnom konci rebríčka boli najmä krajiny juhu Európy, ktoré stále zápasia s dôsledkami ekonomickej krízy minulých rokov, menej ako polovicu absolventov sa podarilo zamestnať v Grécku či Taliansku,“ píše sa v analýze banky s tým, že problémy vykazuje aj Chorvátsko, Španielsko a Cyprus. Pri relatívne silnom ekonomickom raste aj Rumunsko.

Šanca uplatniť sa na trhu práce závisí aj od dosiahnutého vzdelania. Miera zamestnanosti vysokoškolských absolventov v priemere v EÚ dosahovala takmer 80 %. „Pri stredoškolákoch majú vyššiu šancu uplatniť sa na trhu prácu absolventi s odborným stredoškolským vzdelaním, naopak, ohrozenejšou skupinou sú stredoškoláci so všeobecným vzdelaním, ktorých miera zamestnanosti dosahuje len niečo viac ako 60 %,“ doplnili analytici banky. Rozloženie šancí na zamestnania podľa dosiahnutého vzdelania je u Slovákov pritom veľmi podobné ako v EÚ. „Z pohľadu uplatnenia na trhu práce sú však absolútne najviac ohrozenou skupinou mladých ľudí tí, ktorí predčasne ukončia svoje vzdelávanie. Z tejto skupiny mladých ľudí si v roku 2015 našlo prácu v priemere v EÚ len 42 %, na Slovensku dokonca len 23 %, v Českej republike 35 %,“ vyčíslili analytici banky.

V únii v priemere štúdium predčasne ukončuje približne 11 % mladých ľudí. Ako vyplýva z analýzy, Slovensko s podielom 7 % a Česká republika s podielom 6 % sa radia medzi krajiny s relatívne menším podielom predčasného ukončenia vzdelávania. „V posledných rokoch však v oboch krajinách pozorujeme pozvoľne rastúci podiel predčasného ukončenia štúdia. Keďže ide z pohľadu trhu práce o najohrozenejšiu skupinu mladých ľudí a navyše úspešné dovŕšenie vzdelania výrazne zvyšuje šance na zamestnanie, cieľom krajín EÚ je znižovať podiel predčasného ukončenia vzdelávania,“ dodali analytici banky.

Zdroj: TASR