Objavovanie nových miest, kultúr, ľudí, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch. Aj o tom je cestovanie, spoznávanie nepoznaného. Spojenie cestovania a štúdia je skvelou príležitosťou, pri ktorej získame nielen nové vedomosti, ale aj očakávaný zástup nezmazateľných zážitkov. Program s názvom Erasmus+ je ako stvorený pre študentov, ktorí túžia spoznávať a vzdelávať sa v cudzej krajine.Erasmus+ ponúka granty pre študentov, dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou, ale aj pre pedagógov. Majú možnosť zažiť obdobie v zahraničí, a tým si zlepšiť jazykové schopnosti, získať nové poznatky a spoznať novú krajinu. Program vytvorila Európska únia a jednoznačne ho zaraďujeme k najobľúbenejším program pre študentov.

Zdroj: giphy.com

Kritéria pre prijatie na program Erasmus+

Celkový výber študentov sa realizuje prostredníctvom výberového konania. Študenti sa registrujú cez prihlasovací formulár a následne na výberovom konaní prezentujú svoje zámery a dôvody, prečo sa chcú pobytu zúčastniť. Komisia preveruje ich jazykové schopnosti, zohľadňuje aj študijné výsledky, tvorivé a iné aktivity študenta na univerzite.

Podľa pedagóga Jána Višňovského, ktorý sa stará o chod zahraničných mobilít na našej fakulte, sa každoročne výberového konania zúčastňuje približne 80 študentov. „Škola vie grantom pokryť len 45 záujemcov. FMK však podporuje aj iné formy vycestovania, napr. cez NŠP, SAIA a pod. V oblasti stáží spolupracujeme s konzorciom Workspace, ” dodáva Višňovský.

„V prvom rade by študenti na výberovom konaní mali preukázať osobný záujem o absolvovanie pobytu, prínosy vo vzťahu k ich štúdiu a profesijnému profilovaniu. Jednoducho by sa mali vedieť predať, keďže máme výborných študentov. Taktiež by nemali zabúdať na prezentáciu fakulty a jej aktivít, aby sme prilákali zahraničných študentov aj k nám,“ zhodnotil Ján Višňovský to, ako uspieť pri výberovom konaní.

Do akých krajín a na aké školy sa môžeme dostať?

Študenti majú možnosť navštíviť blízke krajiny ako Česko, Poľsko alebo vzdialenejšie Bulharsko, Chorvátsko, Turecko, Litvu. V ponuke je aj krásne Portugalsko, Španielsko a Holandsko.

Tento rok pribudli univerzite nové zmluvy:

Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva

Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University, Krakov, Poľsko

Instituto Politécnico de Bragança, Portugalsko

University of Silesia in Katowice, Faculty of Radio and Television, Katowice, Poľsko

Latvian Academy of Culture, Litva

University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Media and Audiovisual Culture, Poľsko

Širokú ponuku škôl, na ktorých môžeš študovať aj ty, nájdeš na na webe FMK.

Je úroveň jazyka danej krajiny dôležitá?

Level ovládania jazyka vyplýva zo všeobecných požiadaviek Erasmu. Študent musí byť schopný absolvovať štúdium v cudzom jazyku, mal by ho teda ovládať aspoň na úrovni B2. „Pochopiteľne, jedným z prínosov mobility je aj zdokonalenie sa v cudzom jazyku, respektíve v jazyku krajiny, v ktorej študuje“, hodnotí Ján Višňovský.

Jakub, ktorý sa zúčastnil Erasmu v susednom Poľsku, si šiel hlavne zlepšiť poľštinu, ktorej prispôsoboval aj svoj rozvrh. „Niektoré predmety som však, samozrejme, mal v angličtine, ale to je štandardný jazyk využívaný v konverzáciách viacerých národností, ktoré sa stanú každodennou súčasťou vášho života,” vysvetlil Jakub.

Jakub by Erasmus+ ešte veľmi rád absolvoval: „Volil by som medzi návratom do Poľska a krajinami na východ od Slovenska. Myslím že ich čaro stojí za objavovanie.” Zdroj: Jakub Kňažko.

Motivácie študentov

Každý študent je niečím iný, a preto aj motivácie odcestovať na semester do zahraničia, sú rôzne. Závisí to najmä od osoby. Zvyčajne sa študenti snažia vyťažiť z pobytu nové poznatky, spoznať inú krajinu a zlepšiť si úroveň ovládania cudzieho jazyka.

Jakub túžil po zmene ako v prostredí, tak aj vo vzdelaní. Preto si vybral univerzitu v Poľsku, na ktorej mal možnosť študovať oblasť, ktorou sa zaoberal už na Slovensku. „Vnímal som to ako možnosť naučiť sa niečo nové. Nejde len o spoznávanie kultúry danej krajiny, domáci jazyk, ale pre mňa podstatné je aj stretávanie nových ľudí, ” hovorí o svojej motivácii Jakub.

Zábava alebo tvrdá drina v cudzine?

Študentov, ktorí chodia na Erasmus by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín. Jednej ide predovšetkým o cestovanie, druhej o školu. Mnoho ľudí si vyberá krajinu kvôli tomu, že ju chce spoznať a možno aj odtiaľ sa dostať do iných kútov sveta. To, ako sa už rozhodnete pristupovať k štúdiu je na vás samotných. Jednoznačne nezavrhnite štúdium a určite využite všetky možnosti, ktoré zahraničná univerzita ponúka. Erasmus+ je aj o osobnostnom rozvoji študenta a jeho komunikačných a iných kompetenciách, vedomostiach a skúsenostiach,” dodáva Višňovský.

ako sa dostať na Erasmus
Zdroj: giphy.com

Pre študenta nie je jednoduché odísť do cudzej krajiny úplne sám. Preto, keď sa rozhodneš do toho ísť a spoznávať nepoznané, nezabudnik k svojim povinnostiam pristupovať zodpovedne. Buď otvorený komunikácii, tolerantný a najmä nemaj strach. Ako to nazval Ján Višňovský: „Buď jednoducho Európan s veľkým E.“

Ak sa obávaš, že budeš musieť po návrate domov opakovať ročník alebo absolvovať ďalšie kolo skúšok, nemusíš sa báť. Študent musí absolvovať predpísaný počet predmetov na zahraničnej univerzite. V tom prípade sa mu po príchode predmety uznajú a nebude musieť absolvovať žiadne skúšky navyše. Pedagóg Ján Višňovský stále so študentmi konzultuje zoznam predmetov, ktorý je súčasťou Learning agreement.

Sám alebo so spolužiakmi? 

Väčšina Erasmákov vám dá jednoznačnú odpoveď: choď určite sám. A majú v tom pravdu. Veď tento program je o spoznávaní nových vecí, ľudí, prostredia. Je to zmena. Ste hodení sami do úplne iných vôd, ktoré poznáte.

Jakub sa vybral na Erasmus do Poľska sám. „Tým, že som bol v novom prostredí a vzdelával sa aj v iných oblastiach, tak som dennodenne získaval nové pozitívne skúsenosti. Očarilo ma mesto, stretol som nových priateľov, zlepšil jazykové schopnosti a ako veľké pozitívum hodnotím štúdium,” vysvetľuje Jakub.

ako sa dostať na Erasmus
„ Očarilo ma mesto, stretol som nových priateľov, zlepšil jazykové schopnosti a určite ako veľké pozitívum hodnotím štúdium,” hodnotí Jakub svoje pozitívne skúsenosti. Zdroj: Jakub Kňažko.

Aj keď na cestovanie má každý z nás iný pohľad, vždy je to zaujímavé dobrodružstvo. Môžeš sa naučiť veľa nového a počítať s tým, že zažiješ dobré aj horšie chvíľky. My študenti máme skvelé príležitosti vycestovania, o ktorých naši rodičia ani nesnívali a Erasmus+ je skvelou voľbou, ktorú neoľutuješ. Ak máš záujem dozvedieť sa o živote na inej škole v zahraničí viac, FMK v roku 2017 vydala knižnú publikáciu Mobilitou k úspechu, v ktorej sa študenti podelili o svoje skúsenosti a zážitky nadobudnuté vďaka tomuto programu.