Ako funguje tajná služba a aké sú najväčšie fámy, ktoré o nej kolujú, porozprával bývalý špión Igor Cibula.Jednou zo základných vecí, ktoré Igor Cibula musel v prvej časti svojej prednášky uviesť na pravú mieru, bolo, ako spravodajská služba v skutočnosti funguje. Narážal na množstvo filmov a seriálov, v ktorých sa tieto informačné služby nejakým spôsobom prezentujú a nie vždy sú vystihnuté reálne. Preto majú aj ľudia o týchto službách často skreslené názory.

Spravodajské služby sa v totalitných režimoch často zneužívali.

Ide najmä o snahu autorov týchto filmov a seriálov, zobrazovať divácky prívetivé scény, niečo akčné alebo romantické. Opomínajú sa však bežné, stereotypné činnosti, ako napríklad zdĺhavý prepis rozhovorov s agentom. ,,Spravodajské služby sa v totalitných režimoch často zneužívali,“ vysvetľuje bývalý špión. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo podľa Igora Cibulu majú ľudia pocit, že spravodajské služby sú vnímané ako všemohúce. Ľudia nadobudli pocit, že sú všade sledovaní a odpočúvaní.

Ďalej však Cibula upozorňuje, že kapacita spravodajskej služby je dostatočne veľká na to, aby mohli odpočúvať všetkých. Na druhej strane však tieto údaje nemá kto spracovať. Zo všetkých informácií by museli vybrať len tie, ktoré sú pre spravodajskú službu najdôležitejšie. Na to by však potrebovali tisícnásobne väčšiu kapacitu ľudí, ktorí by špeciálne zastávali len túto pozíciu.

Nie každý je tajný agent

Ďalšiu časť prednášky bývalý člen SIS venoval vysvetľovaniu pracovnej náplne rôznych typov agentov. Cibula rozoznáva niekoľko druhov agentov. Napríklad pomocný agent je agent, ktorého jednou z úloh môže byť len požičanie áut. Prístupový agent, ktorý robí v určitej krajine na úrade vlády údržbára svojou pozíciou vie, kam sa dajú ukladať odpočúvacie zariadenia. Zaujímavou kategóriou boli dôverníci, ktorí ani nevedeli, že nejakým spôsobom pracujú pre tajnú službu. Išlo napríklad o staršiu pani, ktorá prenajímala byt jeden deň v týždni na pár hodín.  Za to mala zaplatené nájomné, rôzne poplatky a ešte aj niečo navyše. Nevedela však, že sa v danom byte stretávajú agenti a že tak pomáha tajnej službe.

Igor Cibula upozornil, že nie každý človek môže byť agent. Najdôležitejšia vec je podľa exšpióna motivácia daného agenta. Vo väčšine prípadov ide o peniaze, nájdu sa však aj zaujímavejšie prípady. Bývalý agent FBI Robert Hanssen pracoval pre túto službu dvadsať rokov a nikdy sa nedostal žiadneho povýšenia alebo lepších podmienok. Aj napriek tomu, že svoju prácu odvádzal veľmi dobre. To ho však vyprovokovalo a rozhodol sa ísť za sovietskou tajnou službou a pracovať pre nich. Počas deviatich rokov práce dokázal napáchať veľké škody proti FBI.

Nie každý zdroj investigatívneho žurnalistu poskytuje informácie z pohnútok morálne bezúhonných.

Zdroje treba mať pod kontrolou

Po krátkej pauze nasledovala druhá časť prednášky, ktorá bola venovaná investigatívnej žurnalistike. Igor Cibula prízvukoval, že rozdiel medzi investigatívnym žurnalistom a agentom je hlavne v tom, že žurnalista si často informácie zisťuje a overuje sám. ,,Nie každý zdroj investigatívneho žurnalistu poskytuje informácie z pohnútok morálne bezúhonných,“ narážal napr. na to, že niekto môže prísť s informáciou, ktorá kompromituje politickú stranu. Nemusí to však robiť preto, že by sa mu nepáčilo, čo tá politická strana robí, ale skôr to, že to nie je jeho politická strana.

Zdôrazňoval tak fakt, že investigatívny novinár musí čo najlepšie poznať svoj zdroj najmä po ľudskej stránke. Mal by mu dávať najavo, že je preňho dôležitý. Ľudia radi dostávajú pochvalu, a takto si novinár môže zdroj získať na svoju stranu. V závere dostali priestor aj otázky od študentov, ktoré súviseli aj s nedávno zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom a jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa prípad Kuciak nikdy nevyšetrí.

Jedna z otázok sa venovala napríklad podmienkam a kritériám na prijatie do tajnej služby na pozíciu agent. Dôležitá je úroveň vzdelania a tiež stupeň sociálnej inteligencie. Bez vysokej sociálnej inteligencie napríklad nemôžete verbovať agentov. „Samozrejme sú tam aj fyzické testy, ale predovšetkým je to intelektuálna pripravenosť,“ odpovedal Cibula.

Ďalšia otázka súvisela so zavraždeným Jánom Kuciakom a prítomnosťou FBI vo vyšetrovaní. Igor Cibula sa vyjadril k tomu, ako asi prebieha vyšetrovanie podobného typu a ako asi prebiehalo aj v prípade Kuciaka. Z jeho odpovede však rezonovala najviac táto veta: ,,S najväčšou pravdepodobnosťou sa prípad Kuciak nikdy nevyšetrí, opakujem nikdy nevyšetrí!“ Nevylučuje však, že môže prísť ku okolnostiam, ktoré by mohli poukázať na organizátorov vraždy Kuciaka.

bývalý riaditeľ SIS Igor Cibula
Prednáška Igora Cibulu – Zdroj: Lukáš Kala

Prednáška ako celok bola veľmi inšpiratívna a plná zaujímavých a dôležitých informácií. Bolo vidieť, že pán Igor Cibula vie o čom hovorí a jeho skúsenosti z brandže sa prejavili aj v jeho vystupovaní. Dokázal uviesť niekoľko zaujímavých príkladov na rôzne témy, ktoré preberal.