Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave s núdzou o šikovných študentov nemá problém. Práve naopak, a preto sa Študentská rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodla takýchto študentov oceňovať.Študentská rada UCM bude oceňovať šikovných a aktívnych študentov cenou Gaudeamus –študentská osobnosť roka UCM. „Prostredníctvom tejto ceny chceme nájsť a poukázať na aktívnych študentov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju študentského, vedeckého či kultúrneho života na našej univerzite“, uvádza Matej Martovič, predseda Študentskej rady UCM.

Študenti môžu byť nominovaní celkom v piatich kategóriách a to vedecká činnosť, reprezentácia univerzity v rámci športu, v rámci kultúry, prínos pre univerzitu a práca v študentských spolkoch a hlavnú cenu, ktorú prinášajú spoločnosti Systém Servis Slovakia s.r.o. a m-group Ltd., s.r.o., ktorou je študentský líder. „Snažili sme sa pokryť všetky oblasti, v rámci ktorých sa vedia študenti realizovať“, uvádza Laura Juhásová z organizačného výboru ceny.

Okrem študentov sa bude oceňovať aj organizácia, ktorá pôsobí na univerzite. „Študentské organizácie predstavujú priestor, kde sa študenti realizujú a vytvárajú určitú činnosť záujmu. Myslíme si, že stoja za povšimnutie a preto sme sa rozhodli dať cenu aj študentskej organizácii“ uvádza Natália Mulinová, členka výboru ceny. Nominácie je možné podávať prostredníctvom webu Študentskej rady UCM a samotné odovzdávanie cien sa koná 27.apríla.

(Tlačová správa)