Počet študentov na slovenských vysokých školách medziročne klesol o 10 979, čo predstavuje takmer sedempercentný pokles.V akademickom roku 2016/2017 študovalo na vysokých školách 147 680 študentov, z toho 87 452 žien. Uvádza sa to vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá čaká na prerokovanie vládou.

Na verejných vysokých školách poklesol počet študentov o 9014, na súkromných vysokých školách je menej o 1965 študentov. Oproti vlaňajšku stúpol počet študentov zo zahraničia o viac ako sedem percent, teda 714 študentov. V priebehu uplynulého roka dokončilo vysokoškolské štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 52 245 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 4492 absolventov.

Zvýšil sa iba počet cudzincov (zdroj: pexels).

Podľa ministerstva sa pod tento stav podpísal najmä pokles absolventov externej formy štúdia o 2601, pričom v dennej forme sa znížil o 1891 absolventov. Rovnako sa znížil aj počet uchádzačov o štúdium na vysokej škole. V roku 2016 sa na štúdium hlásilo 41 544 Slovákov, ktorí spolu s cudzincami podali 77 340 prihlášok. Podľa ministerstva ide o najnižší počet za ostatné roky. Z úspešných uchádzačov sa ich na štúdium zapísalo 35 377, z toho 32 512 Slovákov a 2865 cudzincov.

Zdroj: TASR