Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj na svete sú hlavnými témami najstaršieho environmentálneho medzinárodného festivalu filmov – EKOTOPFILMU-ENVIROFILMU. Málokto však vie, že myšlienka vzniku tohto, teraz už svetovo uznávaného, festivalu sa zrodila pred 44 rokmi práve v Trnave.Cesta k úspechu bola tŕnistá. V roku 1974, kedy vznikla myšlienka usporiadať prehliadku filmov pod názvom Festival odborných filmov, nebola politická situácia naklonená novým projektom a objavili sa názory, že festival je „ideologicky nevhodný.“ Našťastie, tento koncept zaujal aj zahraničných filmárov, ktorí začali prihlasovať svoje filmy. Každým rokom sa program vylepšoval a dopĺňal o zaujímavý sprievodný program či rôzne diskusie.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa festival premenoval na EKOTOPFILM a pár rokov nato vniklo samostatné podujatie Junior festival, ktoré je určený pre deti a mládež. Pred tromi rokmi sa tento projekt spojil so Slovenskou agentúrou životného prostredia, a tak vznikol EKOTOPFILM-ENVIROFILM.

V Bratislave a Banskej Bystrici sa každoročne koná súťažný festival, kde medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti dokumentaristiky a filmu vyberá výherné filmy. Tie sú následne premietané v okresných a krajských mestách počas Tour Ekotopfilm – Envirofilm Slovensko.

Je toto naša budúcnosť? Zdroj: ekotopfilm.sk

Tento rok sa EKOTOPFILM-ENVIROFILM v rámci tour vrátil aj do rodnej Trnavy. Manažér celej akcie, Andrej Krbyla, sa k udalosti vyjadril takto: „Momentálne sa tour dynamicky vyvíja, lebo je to nový projekt. Vždy tu bola snaha dostať festival aj mimo Bratislavy, no reálne sa nám to podarilo len v mestách ako Žilina či Košice. Teraz si dávame za cieľ navštíviť 50 miest.“  Akcia je rozdelená na dve časti – doobedie je venované deťom a mládeži formou Junior festivalu a poobede si ocenené filmy môže pozrieť aj široká verejnosť.

Program Junior festivalu sa skladá z troch blokov, pričom každý z nich pozostáva z polhodinového premietania filmov a polhodinovej interaktívnej prednášky. Takouto formou sú žiaci základných aj stredných škôl informovaní o dôležitých témach. V Trnave mal prvý stupeň prednášku o odpadoch od spoločnosti NATUR-PACK. Druhému stupňu a stredoškolákom prišiel prednášať Vladimír Poláček zo spoločnosti Slovenské elektrárne o problematike klimatických zmien, skleníkovom efekte, elektrických autách a ďalších zaujímavých témach. „Návštevnosť bola výborná,“ zhodnotil A. Krbyla, „podarilo sa nám naplniť kinosálu s kapacitou 320 miest takmer na každý blok.“

Začať treba od detí – našej budúcnosti. Zdroj: facebook.com/ekotopfilmsk

Brány kina Hviezda sa v popoludňajších hodinách otvorili aj verejnosti. Diváci sa mohli vynadívať na krásy Slovenska vo filme Život v oblakoch alebo zažiť zhrozenie z plytvania jedlom vo filme americkej produkcie Dojedz to: Príbeh o plytvaní jedlom. Program bol doplnený diskusiou na tému Zodpovedný životný štýl – Ako žiť bez odpadov? s Ivanou Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

5R zásad Zero Waste – REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT. Zdroj: facebook.com/ekotopfilmsk

Cieľom festivalu nie je len snaha vzdelávať ľudí v oblasti enviromentalistiky. A. Krbyla tvrdí: „Snažíme sa o pozitívnu zmenu myslenia ľudí smerom k ochrane životného prostredia. Takisto sa usilujeme divákov prostredníctvom filmov a diskusií motivovať, inšpirovať a prinútiť ich zamyslieť sa nad súčasným stavom životného prostredia.“ S týmto zámerom bol vytvorený aj tohtoročný slogan, ktorý znie „Na konci evolúcie nie je krása.“ Príbeh, ktorý sa skrýva za jeho vznikom, je inšpirujúci až futuristický. V spolupráci s agentúrou Effectivity sa organizátori zamysleli nad tým, aké by to bolo, keby sa živočíchy a rastliny adaptovali novým podmienkam životného prostredia. Vychádzali pri tom z nového termínu geochronologie – antropocénu.

ekotopfilm
Čo predstavuje ľudstvo pre Zem? Zdroj: npr.org/Ted Radio Hour

Antropocén je pomenovanie pre súčasnú dobu. Niektoré štúdie tvrdia, že začiatok tohto obdobia sa datuje od polovice 20. storočia, kedy nastalo tzv. veľké zrýchlenie. Antropocén teda označuje obdobie, v ktorom človek svojou činnosťou začal globálne ovplyvňovať zemský ekosystém. Slogan sa stal aj hlavnou témou výstavy, ktorá dopĺňala súťažný festival v Bratislave. Umelci vytvorili svoju víziu budúcnosti v oblasti fauny, a tak vznikli kreatúry ako olejnatka alebo filtrovec. I tu sa preukázala úspešnosť EKOTOPFILMU. „Naša reklamná kampaň bola ocenená v Paríži na prestížnej súťaži reklamných kampaní. V rámci nej vznikol film Labuť, ktorý je takisto prihlásený na niekoľkých medzinárodných festivaloch,“ pochválil sa na záver A. Krbyla.

[accordion-element title=‘PROFIL: ⬇︎‘ collapsed=’true‘]

„Snažíme sa o pozitívnu zmenu myslenia ľudí smerom k ochrane životného prostredia.“ Zdroj: osobný archív A. Krbylu

ANDREJ KRBYLA (32) vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor environmentálne manažérstvo na Fakulte európskych štúdii a regionálneho rozvoja. Momentálne študuje na Sokratovom inštitúte, kde sa v rámci mikroprojektu pokúša o komunitné kompostovanie v Bratislave. Je tour manažérom  Ekotopfilmu -Envirofilmu Slovensko a počas Junior festivalu robí prednášky o odpade a recyklácii.
[/accordion-element]