TRNAVA/16.november/ Prváci a prváčky opäť vytiahli zo skrine svoje šaty a obleky zo stužkovej, aby sa mohli oficiálne zaradiť medzi akademickú obec Fakulty masmediálnej komunikácie.Práve to je cieľom ceremónie s názvom imatrikulácia. Celá udalosť sa niesla vo veľmi príjemnom duchu.  ,,Celý čas som cítil nesmiernu hrdosť, že už právoplatne patrím pod krídla školy, obrad bol krásny a celkovo som rád, že som sa sem dostal,“ povedal čerstvý prvák z odboru teória digitálnych hier Kamil Šolc. Každý študent prisahal na žezlo, takzvanú insígniu univerzity, ktorým sa zaväzujú byť poctivými študentmi svojej alma mater a budú ctiť dobré meno fakulty a univerzity.

imatrikulácie
Akademickí hodnostári. Zdroj : Kristína Krupová

Po príhovore pána docenta Jána  Višňovského sa halou niesol sľub Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študenti sa záväzne zaviazali k univerzite lojalitou a sľúbili, že budú využívať každú možnosť, ktorú im univerzita ponúkne. ,,Tieto imatrikulácie boli pre mňa úplne novým zážitkom. Mala som z nich trošku obavy, pretože som nevedela čo ma bude čakať. Nič negatívne som na nich však nenašla. Rozhodne zmena od stredoškolských imatrikulácií,“ povedala Stanka z odboru teórie digitálnych hier. Avšak stretli sme sa aj s názormi opačného druhu.

imatrikulácie
Prísaha na žezlo. Zdroj: Kristína Krupová

Povinnosť alebo nie?

,,Mne osobne to prišlo zvláštne. Celá ceremónia bola dlhá, mal som pocit, že podpisujem zmluvu so školou. Patril som do nej aj pred imatrikuláciami, avšak ako som zložil sľub, je to oficiálne.“ povedal študent fakulty masmediálnej komunikácie, ktorý nechcel byť menovaný. Je pochopiteľné, že niektorí študenti celú ceremóniu brali ako niečo školou povinné, napriek tomu sú imatrikulácie peknou tradíciou. ,,Bola to príjemná skúsenosť. Je to zvláštny pocit, že som už originál vysokoškoláčka,“ podelila sa o svoj názor Terézia z odboru teórie digitálnych hier. 

Vedeli ste, že?

Alma mater je pojem z latiny a označuje matku živiteľku. Pôvodne sa týmto pojmom označovali antické bohyne matky. Dnes sa v prenesenom význame takto označuje vysoká škola alebo univerzita, ktorú určitý študent navštevuje alebo navštevoval, teda materskú univerzitu.