Univerzita Komenského v Bratislave sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila vo svetovom rebríčku univerzít Center for World University Rankings.Obsadila 637. miesto. V porovnaní s predošlým rokom si polepšila o takmer 50 miest, keď sa posunula zo 685. pozície. Prvé tri miesta obsadili americké univerzity – Harvard University, Stanford University a Massachusetts Institute of Technology.

„Umiestnenie Univerzity Komenského v rebríčku CWUR dokazuje, že naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou špičkou, avšak pri neporovnateľnom financovaní,“ uviedol rektor UK Karol Mičieta. Podľa jeho slov je umiestnenie UK v rankingu aj výzvou na ďalšie zlepšovanie sa. CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu, nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete.

Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012. Hodnotí viac ako 25 000 vysokých škôl sveta na základe ôsmich indikátorov: kvalita vzdelávania, zamestnanie absolventov, kvalita pedagógov, publikácie, vplyv, citácie, široký dosah a patenty.

Zdroj: TASR