V týchto dňoch sa študenti rozhodujú, či a kam si podať prihlášku na vysokú školu. Z množstva odborov, ktoré sú ponúkané slovenskými univerzitami nie je jednoduché si vybrať. Čo ak sa nesprávne rozhodnem? Čo ak mi daný odbor neponúkne to, čo od neho očakávam? Čo ak ma dokonca môj odbor nebude baviť? Čo ak sa v ňom nenájdem? Tieto otázky sa pýta sám seba v týchto dňoch, kedy je potrebné vyplniť a odoslať prihlášku, takmer každý študent so skutočným záujmom o vzdelanie. Existujú však odbory, ktoré sú považované za správnu voľbu v rámci úspešnej budúcnosti absolventa po ich zvládnutí. Práve preto dôležité správne si vybrať.Slovenská technická univerzita otvára nové programy, ktoré reagujú na trendy a vývoj v oblasti IT, chémie či elektroniky. Záujemcovia o štúdium na vysokej škole si po komplexnej akreditácii môžu vybrať aj nové študijné programy. Slovenská technická univerzita svoje programy inovovala, rozšírila ponuku štúdia v angličtine a otvorila nové programy zamerané na informačnú bezpečnosť, biotechnológie či ekologické prístupy v stavebníctve a strojárstve.

STU
Národné centrum robotiky.

 Informačná bezpečnosť a internetové technológie

Väčšina komunikácie dnes prebieha cez internet, ochrana citlivých informácii je tak stále aktuálnejšia. Slovenská technická univerzita reaguje na situáciu a otvára pre záujemcov o štúdium nový študijný program informačná bezpečnosť. Výučba je úzko prepojená s praxou. Študentom prednášajú okrem pedagógov a vedcov z fakulty niektoré predmety aj ľudia z biznisu v novom  Výskumnom centrum Eset zriadenom práve v spolupráci s top odborníkmi na informačnú bezpečnosť.

Na Fakulte informatiky a informačných technológií pribudol tiež nový bakalársky študijný program Internetové technológie. Dekanka FIIT STU Mária Bieliková hovorí,tieto programy reflektujú požiadavky praxe a zároveň v sebe skrývajú veľký potenciál výskumu, ktorý čím ďalej zreteľnejšie vo svete vidieť.

Treba dodať, že všetky študijné programy, aj tradičná informatika prešla inováciou, okrem agilného vývoja softvéru sa posilnila umelá inteligencia, počítačová grafika a počítačové videnie a dnes už skoro každá aplikácia využíva internet.

Študijné programy v angličtine

STU rozšírila tiež ponuku študijných programov v angličtine na 162. Fakulta elektrotechniky a informatiky tak dnes ponúka už všetky študijné programy aj v angličtine. Pri bakalárskom štúdium sú to telekomunikácie, jadrové a fyzikálne inžinierstvo, elektroenergetika, elektrotechnika, elektronika, robotika a kybernetika, aplikovaná informatika, automobilová mechatronika. Mechatronika je považovaná za jeden z najdôležitejších technických smerov v priemysle 21. storočia. Absolventi získajú vedomosti z elektroniky vhodné pre automobilový priemysel. Na bakalársky študijný program Automobilovej mechatroniky nadväzuje ďalšia tohtoročná novinka – inžiniersky  študijný program Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Laborátoria STU, Zdroj: www.stuba.sk

Prioritou Európskej únie je dosiahnuť nezávislosť od fosílnych palív a chrániť životné prostredie, a to aj prostredníctvom elektromobility. Na Slovensku je silný automobilový priemysel a skôr či neskôr všetky automobilky prejdú k elektromobilite, reagujeme na tento vývoj a pripravuje absolventov pre prax.

Nové programy v oblasti biotechnológií a medicínskej chémie

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU ponúka nové programy v oblasti biotechnológií a medicínskej chémie, kde tiež využíva nové laboratória. Ide o bakalárske programy Biotechnológia, Chémia, medicínska chémia a chemické materiály či inžinierske Biochémia a biomedicínske technológie. Dekan FCHPT STU Ján Šajbidor vysvetľuje: „Reagujeme na inovácie v chémií, ktorá  čoraz intenzívnejšie využíva biotechnológie. Výsledkom je úspora energií, znižovanie odpadov a ekologickejšia chémia.“

Študenti pracujú modifikovanými mikroorganizmami, ktoré sa využívajú pri vývoji nových liekov, na biodekontamináciu pôdy či pri produkcií biopalív z potravinárskych odpadov.

Inovované bakalárske programy

Stavebná a Strojnícka fakulta STU stavili pri inovovaní študijných programov na ekologické aspekty a nové materiály a technológie. Rovnako využívajú nové laboratória. „Pribudli nám prístroje schopné merať rôzne typy škodlivín v minimálnych množstvách,“ hovorí profesor Marian Peciar zo Strojníckej fakulty, garant nového bakalárskeho programu technika ochrany životného prostredia. Zameriava sa na technológie a stroje, ktoré prispievajú pri výrobe k ochrane prostredia, znižujú emisie, prašnosť, znečistenie odpadovej vody. Ďalším inovovaným je bakalársky program environmentálna výrobná technika. Na Stavebnej fakulte pomáhajú vo výučbe a výskume nové prístroje na bakalárskych programoch vodné stavby a vodné hospodárstvo a pozemné stavby a architektúra. Prístroje umožňujú skúmať a navrhovať zlepšenia v oblasti stavebných materiálov, statiky, klímy, akustiky, odolnosti voči vetru či dažďu a ďalších fyzikálnych aspektov stavebných konštrukcií.

Všetky študijné programy sú v ponuke ako trojročné aj štvorročné bakalárske štúdium. Tie dlhšie sú vhodné pre záujemcov, ktorých láka IT, ale nemajú dostatočné základy matematiky a informatiky zo strednej školy. Obsah programu je rozložený do 4 rokoch s dôrazom na posilnenie vedomostí matematiky a programovania v úvode.