Viac ako 80 spíkrov prednášalo na konferencii venovanej médiám. Vybrali sme najinšpiratívnejšie výroky odborníkov, ktoré odzneli k téme digitálneho vesmíru.Assoc. prof. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Fakulta médií, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovensko

„V dnešnej dobe sa z liberalizmu a konzervativizmu stali nadávky. Pravdivý je ten najhlučnejší, čo má najviac lajkov a od priemeru sa hýbe k extrému. Zlo nie je meteorit, ktorý medzi nás spadol, ale pleseň, ktorá sa medzi nami postupne šíri.“

Assoc. prof. PhDr. Martin Kasarda, Dr. Zdroj: Kristián Pribila
Vypočuli sme si príspevok plný emócií. Zdroj: Kristián Pribila

Doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Fakulta ekonómie, Česká poľnohospodárska univerzita, Praha

Mileniáli sa vyhýbajú konverzácii tvárou v tvár v prospech online chatovania.“

Megatrends and media 2019. Zdroj: Kristián Pribila
Prítomní so záujmom počúvali spíkrov. Zdroj: Kristián Pribila

Prof. Bai Yin

Fakulta literatúry a žurnalistiky, Univerzita Changsha, Hunan, Čína

„Internet by mal byť regulovaný a to, do akej miery, je už na zvážení každej krajiny.“

Prof. Bai Yi. Zdroj: Kristián Pribila
Prof. Bai Yin je za regulovanie činnosti na internete. Dosah regulácie však treba zvážiť individuálne. Zdroj: Kristián Pribila

Mgr. Dušan Blahút, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

„V budúcnosti nahradia reálnych hercov v reklamách 3D rekonštrukcie ľudí. Je to otázka desiatich rokov.“

Megatrends and media 2019. Zdroj: Kristián Pribila
Prítomné boli aj študentské médiá. Zdroj: Kristián Pribila

Mgr. Martin Strižinec

RTVS a Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

„Na svete je 700 miliónov podcastov, ale na Slovensku sme stále na úplnom začiatku tejto cesty. V roku 2022 by mali podcasty zarábať asi 1,85 miliárd dolárov. Výhoda je totiž v tom, že ich poslucháči bývajú lojálni, keďže si sami vyberajú, čo chcú počúvať. Až 90 % z nich dopočúva podcast do konca.“

podcast. Zdroj: Kristián Pribila
Až 90 % ľudí dopočúva podcast do konca. Zdroj: Kristián Pribila

Arina Medvedeva

Chelyabinská štátna univerzita, Rusko

„Audiovizuálne diela, ktoré sa zaraďujú do kategórie „veľmi zle hodnotené snímky“, sa usilujú o to, aby vytvorili svoj vlastný svet. To, čo považujeme za zlý film, teda môže byť niekedy aj zámer tvorcov.“

Arina Medvedeva. Zdroj: Kristián Pribila
Podľa Ariny Medvedevovej to, čo považujeme za zlý film, môže byť niekedy aj zámer tvorcov. Zdroj: Kristián Pribila

PhDr. Jana Radošinská, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

„Tam, kde mladých neinšpirujú skutoční hrdinovia dnešného sveta, tam si ich nahrádzajú tými filmovými. Je to ako novodobé náboženstvo. O ich popularite svedčí napríklad fakt, že producenti Avi Arad a Kevina Feige si vzali úver vo výške 525 miliónov dolárov na tvorenie 10 celovečerných filmov od Marvelu.“

Jana Radošinská Zdroj: Kristián Pribila, Mária Šmilňáková
Doktorka Radošinská svojim príspevkom zaujala prítomných a vytvorila priestor pre podnetnú diskusiu. Zdroj: Kristián Pribila, Mária Šmilňáková

Mgr. Anna Hurajová, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

„34 hodín výučby angličtiny na rôznych úrovniach pomocou aplikácie Duolingo má podľa štúdií nahradiť jeden celý semester tohto jazyka na vysokej škole. 3 milióny študentov, hovoriacich v 112 jazykoch, zas používa aplikáciu Italki. Pomocou “inzerátu” si tam nájdu partnera, ktorého jazyk sa chcú naučiť, a oni zas učia počas konverzácie ten svoj.“

Megatrends and media Zdroj: Kristián Pribila
Konferencia mala bohatý program plný nových zistení. Zdroj: Kristián Pribila

Mgr. Karin Kubíková

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

„Len 48 % dospelých Slovákov dokáže efektívne využívať internet. Podľa väčšiny krajín Európskej únie bude v roku 2022 až 90 % textov vytvorených robožurnalistikou, fungujúcou vďaka vyspelému algoritmu.“

Karin Kubíková Zdroj: Kristián Pribila
Podľa magisterky Kubíkovej len 48 % dospelých Slovákov dokáže efektívne využívať internet. Zdroj: Kristián Pribila

PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

„Hoaxy, ako na prvý pohľad relevantný spôsob spoznávania sveta, mohli vzniknúť len v online sfére. World Wide Web nás naučil nevyberať si z čoho chceme čerpať informácie, ale od koho. Tomu hovoríme sebareprezentácia, ktokoľvek si môže založiť web stránku a publikovať čo chce. Technologicky sme na najvyššom stupni komunikácie, no psychologicky či sociologicky sa nachádzame v procese devolúcie (úpadok).“

Megatrends and media. Zdroj: Kristián Pribila
Konferencie sa zúčastnili aj spíkri z Číny. Zdroj: Kristián Pribila

MgA. Ivan Biel

FITES (Český filmový a televízny zväz), Praha, Česká republika

„Robot sa nikdy neunaví a nepochybí. V spravodajských agentúrach píše texty i šablóny, no stále podlieha editovaniu. Roboti taktiež nedokážu analyzovať.“

Megatrends and media. Zdroj: Kristián Pribila
Robot sa nikdy neunaví a nepochybí. Zdroj: Kristián Pribila

PhDr. Danuša Faktorová

Fakulta médií, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovensko

„Len 7,57 % detských časopisov na Slovensku publikuje články s témami zdravia či zdravého životného štýlu.“

Zdroj: Kristián Pribila

Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

V dôsledku automatizácie a robotizácie je ohrozených až 50 % súčasných pracovných pozícií.“

Podľa doktora Vrabca je kvôli robotizácii ohrozených mnoho pracovných miest. Zdroj: Kristián Pribila
Podľa doktora Vrabca je kvôli robotizácii ohrozených mnoho pracovných miest. Zdroj: Kristián Pribila
V tabuľke uvádza najohrozenejšie profesie. Zdroj: Šimona Tomková
V tabuľke uvádza najohrozenejšie profesie. Zdroj: Šimona Tomková
V tabuľke uvádza menej ohrozené profesie. Zdroj: Šimona Tomková
V tabuľke uvádza menej ohrozené profesie. Zdroj: Šimona Tomková

Mgr. František Rigo

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

„Rastúci záujem a prehlbovanie vzťahu mládeže s mediálnymi obsahmi je nezvratný. Musí byť preto zaradený do vzdelávacieho programu.“

 

Spoluautorky: Patrícia Prašovská, Mária Šmilňáková