Áno, určite sme si neraz zanadávali na rodičov, že nám dali práve také mená, aké nám dali. Avšak stále je to lepšie ako v niektorých krajinách sveta. Myslím, radšej dám svojim dvojčatám mená Danka a Janka ako Fish a Chips. A presne takéto prípady viedli k tomu, že v mnohých štátoch sveta vznikol ich vlastný – zoznam zakázaných mien.Každý z nás zažil tú chvíľu, keď si niekto robil dobrý deň z jeho mena. Či to boli prirovnania typu Riško Piško, Denis Penis, Panna Mária, alebo vám mená komolili. Tá nekonečná únava opravovať ľudí, že sa nevoláte Barbora, ale Barbara, nie Pavol, ale Pavel, že nie ste Michal, ale Michael. Alebo nebodaj bola vaša mama milovníčka Kevina Costnera, a tak ste skončili síce so štýlovým menom Kevin, ale vaše priezvisko Mrkvička sa k nemu vôbec nehodí. A tak, v snahe vyhnúť sa takýmto problémom, vytvorili si niektoré krajiny sveta takzvaný zoznam zakázaných mien.

Girl GIF - Find & Share on GIPHY

Slovensko

Naša krajina nemá veľa obmedzení pri výbere mien pre deti. Neexistuje u nás žiadny zoznam zakázaných mien, teda rodičia môžu popustiť uzdy svojej fantázie a vymýšľať mená, aké by len chceli. Preto sa niekedy stretneme s menami ako Herkules, Sandokan, Onur či Afrodita. Obmedzenia na Slovensku sa skôr týkajú len dlhých mien. Ak by ste chceli dať svojmu dieťaťu meno po sebe, svojej babke, prababke a ešte mu dať jedno jeho, nebude to možné. Povolené sú najviac tri mená. Matrika by vám nemala povoliť ani mená, ktoré predstavujú skratku či zdrobneninu originálnych mien. Ak máte teda v pláne dať dieťaťu meno Miki, Feris, Maruška, Oli či Sofi, máte smolu. Tak isto mu nemôžete dať prvé meno po žijúcom súrodencovi. Ak sa teda braček volá Rastislav, váš najnovší prírastok sa nemôže volať Rastislav Milan, avšak Milan Rastislav už určite áno.

zoznam zakázaných mien
Zdroj: askideas.com

Dánsko

Dánsko má na zozname 7 000 mien, ktoré sú povolené a ak náhodou tento zoznam rodičom nestačí, musia si žiadať povolenie na Copenhagen University’s Names Investigation Department and at the Ministry of Ecclesiastical Affairs (v skratke na oddelení, ktoré sa venuje vyšetrovaniu mien). Každý rok sa takto preveruje približne tisíc mien, z ktorých 20 percent je zamietnutých a putuje na zoznam zakázaných mien v krajine. Treba uznať, že je to múdre riešenie. Kto by chcel žiť s menom ako Anus, Pluto, či Monkey (v preklade Opica)?

zoznam zakázaných mien
Zroj: static6.bussinisider.com

Franúzsko

Vo Francúzsku platí zákon, že ak úradníci pri vystavovaní rodného listu majú pocit, že meno je proti záujmom dieťaťa, musia to nahlásiť príslušným úradom a na súde. Súd môže rodičom meno zakázať, najmä ak má podozrenie, že dieťa by kvôli menu mohlo byť doživotne terčom posmechu. Francúzi majú očividne záľubu v jedle, keďže sa pokúšali presadiť mená ako Nutella, Strawberry (Jahoda), ale objavil sa aj pokus o Princa Williama.

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static2.businessinsider.com

Nemecko

Nemecko je, čo sa mien týka, pomerne prísne a má niekoľko zákonov, ktoré výber obmedzujú. Dieťa napríklad nesmie mať meno, ktoré označuje nejaký objekt alebo produkt, nesmie dostať meno, ktoré je rodovo neutrálne  – teda z mena nevieme vyčítať, či ide o dievča alebo o chlapca (Taylor). Taktiež tu na zozname zakázaných mien nájdeme také, ktoré by mohli negatívne dieťa ovplyvniť a vystaviť ho poníženiu. Medzi jednoznačne zakázané mená patria napríklad Adolf Hitler či Osama Bin Laden.

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static4.businessinsider.com

Island

Pokiaľ obaja rodičia nepochádzajú zo zahraničia, do pol roka odo dňa narodenia dieťaťa musia meno nahlásiť národnému úradu. Pokiaľ sa meno nenachádza na zozname povolených mien, rodičia ho musia konzultovať s islandským výborom. Islandské zákony sú v tomto tiež celkom prísne a každý rok polovicu mien zamietnu. Záleží im však okrem záujmov dieťaťa aj na gramatickej stránke. Meno totiž nesmie porušovať lingvistickú štruktúru a musí mať koncovky bežných islandských mien. Islandská abeceda napríklad neobsahuje písmená C, Q a W a ak meno obsahuje niektoré z týchto písmen, jednoducho ho zakážu. Preto, ak sa rozhodnete porodiť na Islande, vaše dieťa nebude môcť mať zdanlivo neškodné meno Zoe, Enrique či dokonca ani William.

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static6.businessinsider.com

Malajzia

Aj táto krajina má svoj zoznam zakázaných mien. Rodičia nesmú dať deťom mená, ktoré označujú zvieratá, nadávky, čísla (Kto by chcel svoje dieťa pomenovať číslom?), kráľovské a čestné tituly či jedlo. V Malajzii vám teda neprejdú mená ako Chow Tow (v preklade Smradľavá Hlava – veľmi krutý rodič, kto by toto chcel), Woti (Pohlavný Styk), či Sor Chai (Blázon). Ani novonarodený syn Cheril Cole a Liama Paynea – Bear, by v Malajzii veľmi nepochodil.

zakázané mený
Zdroj: static2.businessinsider.com

Mexiko

V Mexiku existuje zoznam 61 mien, ktoré sú považované za nevhodné. Úrady tvrdia, že základom je, aby dieťa nebolo kvôli svojmu menu šikanované. Zakázané sú tu mená ako Facebook, Escroto (čo v preklade znamená Scrotum, teda pánsky miešok), Rambo či Batman. Tak ale, páni, úprimne – ktorý z vás by sa nechcel volať Rambo alebo Batman?

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static2.businessinsider.com

Nový Zéland

Na Novom Zélande rodičia nemajú povolené mená, ktoré by boli urážlivé, obsahujú viac ako sto znakov a podobajú sa na oficiálny titul alebo hodnosť. Zakázané mená na zozname tejto krajiny sú naozaj zvláštne, napríklad Sex Fruit, Lucifer či Fat Boy (v preklade Tučný Chlapec).

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static2.businessinsider.com

Portugalsko

V Portugalsku musia byť mená tradičné, rodovo špecifické a nesmú to byť prezývky. Aby to krajina rodičom uľahčila, ponúka 82-stranový zoznam zakázaných a povolených mien. Medzi zakázanými sú napríklad Sayonara, Viking, Nirvana či Rihanna.

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static3.businessinsider.com

Saudská Arábia

Vláda Saudskej Arábie zakázala viac ako 50 mien, ktoré sú príliš zahraničné, nevhodné alebo sa nezhodujú s náboženskými či sociálnymi zásadami krajiny. Medzi zakázanými sú aj mená ako Linda, Malak (v preklade Anjel) či Malika (Kráľovná).

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static1.businessinsider.com

Švédsko

Švédsko zakazuje hlavne mená, ktoré by mohli urážať iných ľudí alebo poškodzovať nositeľa mena. Zaujímavé je, že zakázané sú aj mená, ktoré sa očividne nehodia k dieťaťu. Rodičia musia meno dieťaťa nahlásiť do troch mesiacov od narodenia na Swedish Tax Agency. Ak tak neurobia, hrozí im pokuta. Na zozname zakázaných sú mená Metallica, Superman, Ikea či Elvis. A z istých dôvodov je zakázané aj meno Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Uznajte, že Ikea je oproti tomuto menu celkom prijateľná, pretože toto pôsobí, ako by rodičia svojho potomka plodili na klávesnici a rozhodli sa dať mu meno, ktoré pri tom náhodne naťukali.

zoznam zakázaných mien
Zdroj: static1.businessinsider.com

Medzi ďalšie, nie zakázané, ale divné mená patria aj Rutherford, Apple, Thor (Boh hromu… alebo žeby obdiv akčných hrdinov od Marvelu?), Optimus, Moses (Mojžiš), Sandwich, P.P. Legolas, Ochocinco, Mercedes Benz, Ryb- Eye, Octopussy, Sweet Pea (sladký hrášok), Sweat Pea (potiť hrášok), Finger (Prst), Zoo alebo Tula robí Hula na Hawaii.

The Office GIF - Find & Share on GIPHY

Zdroj: giphy.com