V stredu, dňa 30. januára 2019, vymenoval prezident Andrej Kiska šiestich rektorov vysokých škôl. Kto stojí na čele jednotlivých inštitúcií?Rektora si volí každá vysoká škola na obdobie štyroch rokov a po zvolení ho následne oficiálne vymenuje prezident Slovenskej republiky, presne tak ako sa to stalo aj v stredu v prezidentskom paláci v Bratislave.

Noví rektori

Nové zastúpenie vo funkcií rektora má Slovenská technická univerzita (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.), Vysoká škola výtvarných umení (doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.) a najstaršia univerzita na území Slovenska, Univerzita Komenského (Prof. JUDr. Marek Števček, PhD.).

Miroslav Fikar je novozvoleným rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako hlavný cieľ svojho volebného programu uviedol posilnenie postavenia univerzity tak, aby bola uznávaným partnerom vrámci európskych vzťahov.

Bohunka Koklesová prepisuje históriu Vysokej školy výtvarných umení, keď sa stala vôbec prvou rektorkou spomínanej inštitúcie. Okrem toho je aj historičkou umenia.

Marek Števček sa stal rektorom Univerzity Komenského potom, ako nahradil Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Od roku 2017 háji funkciu prorektora UK pre legislatívu. Taktiež je aj príslušníkom redakčných rád mnohých vedeckých časopisov.

Staronoví rektori

Rektorov naopak nevymenili tieto univerzity a vysoké školy a svoje funkcie obhájili títo pedagógovia: Ekonomická univerzita (prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.), Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie (prof. MvDr. Jana Mojžišová, PhD.) a Vysoká škola medzinárodného podnikanie ISM Slovakia (Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.)

Prezident Andrej Kiska zaželal vymenovaným rektorom najmä veľa energie, odhodlania a úspechov v ich nových alebo staronových funkciách. 

Prezident vymenoval v Bratislavskom paláci nových rektorov. Zdroj: instagram.com/ŠRVŠ

Ciele slovenských vysokých škôl a univerzít

Najhlavnejším cieľom by podľa prezidenta malo byť priblíženie sa k svetovým univerzitám. Zastáva názor, že pre najväčšie a najlepšie univerzity na našom území, by to nemal byť žiaden problém.  „O to treba väčší tlak na lepšiu kvalitu pedagogickej činnosti,“ zakončil svoj príhovor.

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk