Počuli ste už o programe Teach for Slovakia? Do konca marca sa doň ešte môžete prihlásiť. O tom, čo to je, kde to je a aký je profil uchádzača nám porozprávala Naďa Kasalová, riaditeľka marketingu a recruitingu.Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, ktorá funguje už 25 rokov. Ako sa tento program dostal po toľkých rokoch existencie na Slovensko?
Za všetkým stojí zakladateľ Teach for Slovakia – Stanislav Boledovič, ktorý je veľmi aktívnym človekom vo vzdelávacej oblasti. Po ukončení štúdia na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil ako analytik do McKinsey & Company. Potom pôsobil ako poradca šéfa Raiffeisen Bank Česká republika a neskôr aj šéfa Poštovej banky SR. Svoje skúsenosti zo sveta biznisu osem rokov odovzdával budúcim generáciám ako učiteľ na fakulte, kde sám študoval. Stál pri zrode Managerie a Nexterie, poradenskej firmy Aspiro, Fóra inšpiratívnych myšlienok, siete Global Shapers v Svetovom ekonomickom fóre, ako aj iniciatívy Učiteľ 2020. No a v roku 2014 odštartoval aj program Teach for Slovakia.

Na Slovensku je veta „Kde si sa narodil, tam aj zostaneš,“ veľmi platná. Najviac platná spomedzi všetkých krajín OECD.

Dôsledkom upadajúceho školstva sú nie veľmi potešujúce štatistiky – až 27% našich 15-ročných detí nemá základnú čitateľskú gramotnosť.
Podľa medzinárodných testov PISA, ktoré sa robia každé 4 roky v krajinách OECD, malo v roku 2012 Slovensko až 27% 15-ročných detí, ktoré dosahujú tak slabé výsledky v matematike a čitateľnosti, že budú mať veľké problémy nájsť si uplatnenie v živote. Slovensko je medzi 3 najslabšími krajinami vo výsledkoch vzdelávania v OECD (32. miesto z 34 krajín). Ďalší rebríček OECD ukazuje, že sme na poslednom mieste, ktoré sa týka socioekonomického zázemia na prístup ku kvalitnému vzdelaniu. To znamená, že na Slovensku je veta „Kde si sa narodil, tam aj zostaneš,“ veľmi platná. Najviac platná spomedzi všetkých krajín OECD.
Tieto hlavné faktory ovplyvnili vznik Teach for Slovakia, ktorý je, ako som už spomínala, súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, ktorá funguje už v takmer 40 krajinách sveta. Našou snahou je pritiahnuť mladých lídrov, ktorí vyštudovali rôzne odbory, do školského prostredia, aby spoznali jeho slabiny a to, čo ho trápi. Hľadáme ambicióznych a cieľavedomých ľudí, ktorí si uvedomujú súčasný stav nášho školstva a cítia urgenciu konať, a zároveň v sebe nosia túžbu pomáhať deťom, ktoré to nemajú v živote jednoduché. Teach for Slovakia je skvelou voľbou pre čerstvých absolventov, ale aj tých, ktorí sú už pár rokov po škole, majú radi výzvy, chcú rozvíjať seba a meniť životy detí k lepšiemu. V dlhodobom horizonte budujeme komunitu lídrov, ktorí budú po absolvovaní programu ambasádormi zmeny potrebnej pre lepšiu a udržateľnú budúcnosť našej krajiny.

Lídri TFS učia deti zo znevýhodnených prostredí. Zdroj: teachforslovakia.sk

Čo v skutočnosti robíte? Ako sa líši líder Teach for Slovakia od „obyčajného“ učiteľa na základnej škole?
Chceme pritiahnuť lídrov, ktorí vyštudovali akékoľvek študijné odbory, aby prišli do najkomplikovanejších oblastí na Slovensku učiť deti zo znevýhodnených prostredí, počas dvoch rokov sa im venovali, inšpirovali ich a motivovali. Ďalší výskum hovorí, že deti na Slovensku nie sú motivované chodiť do školy, nerady tam chodia, neláka ich to. Celé je to o memorovaní a podobne. Takže naši učitelia vymýšľajú rôzne aktivity, stratégie, ako deti motivovať. Počas dvoch rokov, kedy sa venujú deťom, učia ich veľmi intenzívne, doučujú ich, majú s nimi rôzne krúžky, chodia s nimi na výlety. Ovplyvňujú aj celé dianie v komunitách, chodia za rodičmi. Ak pôsobia v obci, sú veľmi živým, hnacím motorom, stretávajú sa so starostom a podobne. Každý kontext je trošku iný. Počas dvoch rokov na jednej strane lídri poskytujú veľkú službu a misiu, pomáhajú deťom, ale na strane druhej im Teach for Slovakia poskytuje množstvo tréningov a školení na rozvoj ich zručností, hlavne soft skills. A v konečnom dôsledku aj samotný program – to, že pôsobíte dva roky v tak náročnom prostredí – vám tak zmení život a idete za také hranice komfortu, ktoré odhalia vaše pravé ja, pravú podstatu. Určite sa naučíte aj veľa o sebe a aj o tom, čo školský systém trápi. Naučíte sa to v realite.

Na vašej webovej stránke uvádzate základné školy, v ktorých už pôsobíte. Ako dlho?
Teraz už druhý rok, takže na konci tohto školského roka očakávame našich prvých absolventov.

Účastníci prvého ročníka TFS. Zdroj: Facebook

Plánujete rozšíriť územie vášho pôsobenia aj na ostatné regióny Slovenska?
Zatiaľ pôsobíme v okolí Bratislavy, aj v Bratislave samotnej – vo Vrakuni, a potom skôr na  východnom Slovensku alebo v Tatrách. Je to aj z toho dôvodu, že s tými školami uzatvárame partnerstvá, kde aj po dvoch rokoch partnerstvo nekončí. Budeme tam posielať našich ďalších účastníkov, takže sa budú stále vymieňať. Do budúcna sa plánujeme rozširovať. Sústredíme sa najviac tam, kde to je potrebné, ale aj tam, kde sponzori chcú pomôcť rozbehnúť náš program. Práve prebieha nábor do tretieho ročníka Teach for Slovakia. Na našej webovej stránke je presný postup, ako sa prihlásiť. Prihlášky uzatvárame 31.3.2016. Prvým krokom je vypísanie registračného formulára, ktorý nájdete priamo na webe, a potom vás už budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

Aké predmety vyučujú učitelia Teach for Slovakia?
Väčšina z nich učí na druhom stupni. Sú to také predmety, ktoré sú najpotrebnejšie alebo najklasickejšie. Väčšinou sú to jazyky – buď slovenský alebo angličtina, nemčina. Ďalej matematika, potom sú takí, ktorí vyštudovali biológiu, tak učia prírodovedu a podobne. Snažíme sa nájsť správnu cestu medzi tým, čo účastník vyštudoval, k čomu má blízko, ale samozrejme pozeráme aj na potreby danej školy, akého učiteľa hľadá.

Musí mať uchádzač vyštudovanú pedagogiku, aby sa mohol stať účastníkom programu?
Nie, je to v rámci zákona – na dva roky je povolené ísť učiť, ak nemáte vyštudovanú pedagogiku. Avšak byť skvelým pedagógom je o schopnosti nadviazať vzťah dôvery s deťmi a na základe tejto dôvery sa potom môžu stavať iné mosty. V prípade detí zo znevýhodnených prostredí je to veľmi motivujúce a inšpirujúce, ako k nim samotným pristupuje daný učiteľ.

„Postupne sa bude vytvárať sieť silnej komunity a silných ambasádorov, ktorí budú vedieť robiť správne zásady, navrhovať správne zákony, riešenia na to, aby sa školský systém na Slovensku naozaj posunul a zlepšil.“

A čo sa stane po tých dvoch rokoch pôsobenia lídra v škole?
Očakávame, že naši absolventi, tzv. ambasádori (ktorých čoskoro budeme mať, keďže fungujeme druhý rok), sa vrátia k svojim kariéram alebo odborom, ktoré vyštudovali. Budú vedieť vplývať na zmeny v školskom systéme aj z vyšších kariér, ktoré si vybudovali. Či už zostanú v školstve alebo pôjdu do politiky, biznisu, médií, a takto sa bude postupne vytvárať sieť silnej komunity a silných ambasádorov, ktorí budú vedieť robiť správne zásady, navrhovať správne zákony, riešenia na to, aby sa školský systém na Slovensku naozaj posunul a zlepšil.
Môžem povedať, že asi tak 30-40% ľudí celkovo vo svete sa rozhodne aj napriek tomu, že nevyštudovali pedagogické smery, zostať v tomto akademickom svete a posúvajú sa ďalej – buď sa z nich stanú skvelí riaditelia škôl (ten riaditeľ musí byť skvelý manažér a skvelý líder, aby vedel motivovať svojich ľudí, aby školu vedel posunúť správnym smerom), stávajú sa z nich napr. zakladatelia úžasných škôl pre deti zo znevýhodnených prostredí, zakladajú svoje vlastné NGOs, ktoré sa venujú hlavne tejto oblasti. Ostatná časť z nich, samozrejme, ide do politiky, takže pevne veríme, že medzi našimi účastníkmi a budúcimi absolventmi máme aj ministra alebo ministerku školstva na Slovensku. Potom sú to ľudia, ktorí môžu ísť do biznisu a podobne.

Záverečné vystúpenie žiakov Letnej školy TFS v Kežmarku. Zdroj: Facebook
Záverečné vystúpenie žiakov Letnej školy TFS v Kežmarku. Zdroj: Facebook

Ako prebieha výber vhodného uchádzača?
Tu by som začala naším celým výberovým procesom, ktorý je dosť dlhý a náročný. Náš program je veľmi intenzívny a náročný, a tak aj výberový proces je dosť zdĺhavý a máme prísne nastavené kritériá výberu. Minulý rok sme z vyše 200 prihlásených vybrali 10 účastníkov. Všetko to začína registráciou na našej webovej stránke. Na základe toho sa skontaktujeme s daným účastníkom, okamžite mu zasielame link na online prihlášku – tá je akousi vstupnou bránou do assessment centra. V online prihláške treba vypísať rôzne detaily o sebe, o štúdiu, o mimoškolskej činnosti, treba  napísať dve eseje na dve rôzne témy. Keď na základe tejto prihlášky zistíme, že daný uchádzač má potenciál a vyhovuje počiatočným kritériám, pozývame ho do assessment centra, ktorým prejde asi 30% uchádzačov. Tam sa potom riešia rôzne case studies, sample lessons – to znamená, že chceme vidieť, ako vie daný účastník učiť, ako to vie poňať. Pripraví si jedno päťminútové zadanie, a potom sa v rámci toho dňa rozlúčime s určitou časťou účastníkov, ktorí ďalej nepostupujú. S tými, ktorí postúpia ďalej, ešte v rámci assessment centra máme one on one interviewes. Tých, ktorí prejdú až do konca, pozývame ešte na úplne finálne pohovory, na ktorých sa môžu zúčastniť aj poprední predstavitelia biznisu alebo lídri biznisu – ako je napr. Anton Zajac, spoluzakladateľ a spolumajiteľ firmy Eset. Je veľmi naklonený Teach for Slovakia a aj Eset je naším dávnejším partnerom. Alebo to môže byť Rasťo Kulich z Google. Títo naši partneri nám pomáhajú aj pri výbere kandidátov. Tá časť z nich, ktorá prejde týmito finálnymi pohovormi a prijme našu ponuku na spoluprácu, nastúpi do programu koncom júna – začiatkom júla. Začína to tzv. otváracím ceremoniálom, ktorý sa prvý rok konal v Prezidentskom paláci pod záštitou pána prezidenta. Minulý rok sme náš nový ročník inaugurovali v historickej budove NR SR, kde bol prítomný aj pán prezident Andrej Kiska, predseda NR SR Peter Pellegrini, ako aj minister školstva Juraj Draxler. Ceremoniálu sa zúčastnila aj Wendy Kopp – zakladateľka celého programu Teach for All a Teach for America. Odtiaľ naši účastníci odchádzajú na base camp – je to intenzívny 6-týždňový rezidenčný pobyt v Tatrách.

Výberový proces. Zdroj: Naďa Kasalová
Výberový proces. Zdroj: Naďa Kasalová

Ako vyzerá príprava a výučba lídra? Čo ho počas kurzu naučíte?
Šesť týždňov ich pripravujeme, učíme ich, ako majú byť učiteľmi – to znamená akademické zručnosti, pedagogické zručnosti, ale aj manažérske a podobne. Počas týchto šiestich týždňov usporadúvame aj letnú školu, ktorá trvala minulý rok 2,5-3 týždne, kde sa učia učiť. Predstavte si vyše 80 detí, ktoré sa v lete úplne dobrovoľne zúčastňujú na vyučovaní. 🙂 Base camp je zostavený z veľkého množstva tréningov, školení, rôznych mentorov, koučov, slovenských aj zahraničných hostí, významných ľudí z biznisu, aby im dali intro do manažérskych zručností a podobne.

„Predstavte si vyše 80 detí, ktoré sa v lete úplne dobrovoľne zúčastňujú na vyučovaní.“

Aké sú hlavné kritériá uchádzača?
Profil kandidáta, ktorého hľadáme, je naozaj veľmi špecifický. Je to človek, ktorý musí mať naše poslanie aj v srdci, mať sociálne cítenie a chce zlepšiť veci. Chce dať deťom šancu na úspech. Z dlhodobého hľadiska je to kandidát, ktorý má veľký drive, ťah na bránku a chce rozvíjať aj seba, chce trvalé zmeny na Slovensku a v školskom systéme. To znamená, že aj po absolvovaní programu bude hnacím motorom a nositeľom zmeny.
Do programu môže nastúpiť človek, ktorý má už ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Môže sa prihlásiť aj človek, ktorý má ukončené bakalárske štúdium, avšak nastúpiť môže, až keď si dokončí magistra alebo inžiniera. Sú to ľudia, ktorí si vedia stanovovať vysoké ciele, sú ambiciózni, chcú prežiť život ako meniacu skúsenosť, priam až vyhľadávajú výzvy. Chcú byť súčasťou niečoho veľkého, musia mať radi deti, učenie ich tiež musí baviť.

Lídrom záleží na budúcnosti detí. Zdroj: Facebook

Komunikujete a spolupracujete s Teach for All, alebo fungujete „na vlastnú päsť“? Zúčastňujete sa na akýchsi medzinárodných stretnutiach, zasadnutiach, workshopoch?
Sme súčasťou Teach for All siete, čo znamená, že každá krajina, v ktorej tento program pôsobí, je samostatný subjekt. Nie sme nijako finančne ani legislatívne závislí od Teach for All. Sme nezávislý subjekt na Slovensku, avšak licenciu sme museli získať. Fungujeme veľmi priateľsky, kolegiálne, zdieľame svoje know-how, best practises, aby sme vedeli akcelerovať čo najväčší potenciál. Začiatkom februára sme boli vo Washingtone DC, kde sme sa zúčastnili na summite, usporiadanom pri príležitosti 25. výročia Teach for America. Zišlo sa tam 15 000 absolventov a účastníkov Teach for America a medzi nimi aj zástupcovia ďalších krajín (Teach for Austria, Armenia a pod.) – medzi nimi aj my, Teach for Slovakia. Sme radi, že sme mohli byť na tomto summite, na ktorom sa počas hlavného eventu absolventi Teach for America podelili o svoje silné a inšpiratívne príbehy, skúsenosti a úspechy, pretože spolu rastieme. Za 25 rokov má Teach for America 50 000 lídrov – absolventov a súčasných účastníkov programu, medzi ktorými sú úspešní učitelia, riaditelia či zakladatelia škôl, neziskových organizácií, pôsobiacich väčšinou v oblasti školstva, politikov – kongresmanov, senátorov, novinárov či biznismenov, ktorí sa spoločne snažia o neustále zlepšovanie školského systému v USA. Veríme, že aj na Slovensku sa čoraz viac ľudí pridá k našej misii, aby sme spoločne dosiahli čo najväčší vplyv na zmenu.

Zdroj: Naďa Kasalová