Ľudský život je to najcennejšie. Darovaním svojich orgánov spĺňame najvyššiu morálnu hodnotu. Viete, koľko ľudských životov môžete zachrániť?Vraví sa, že mačky majú sedem životov. A nielen ony. Vedeli ste, že ešte v roku 2015 vznikla informačná kampaň na podporu odberového a transplantačného programu s názvom Sedem životov? Slovenská transplantologická spoločnosť si stanovila spolu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na prvý pohľad jednoduchý cieľ, upriamiť pozornosť na problematiku transplantácií a darovania orgánov. Týmto činom po smrti mozgu môžeme pomôcť viacerým ťažko chorým pacientom. Takáto pomoc sa definuje ako najvyšší prejav ľudskej šľachetnosti.

Prvá transplantácia na Slovensku sa konala v roku 1972. Prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc. v rámci transplantačného programu vykonal transplantáciu obličky.

Minulý rok bolo na Slovensku zachránených 165 pacientov práve tým, že im bol transplantovaný životne dôležitý orgán. Napriek tejto skutočnosti je Slovensko na chvoste v počte transplantácií v Európskej únii. Transplantačný program na Slovensku je prioritou činností ministerstva zdravotníctva. Ročne sa zrealizuje 90 – 100 transplantácií. Náklady na tieto druhy operácií sú omnoho nižšie než liečenie symptómov ochorenia. História transplantácií nášho zdravotníctva siaha do roku 1972, kedy sa na Slovensku po prvý raz úspešne transplantovala oblička chorému pacientovi. V rámci transplantačného programu ju vykonal prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc.

Jeden darca môže pomôcť až siedmim pacientom naraz. Aktuálne štatistiky vravia, že práve v tejto chvíli na transplantovanie životne dôležitého orgánu na Slovensku čaká až 443 pacientov. Slovenská transplantologická spoločnosť si preto okrem informovania širokej verejnosti i dôležitosti transplantačných úkonov stanovila ešte jeden zámer; znížiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam pacientov čakajúcich na transplantáciu.

Transplantácie orgánov - Sedem životov
Sedem životov. Zdroj: facebook.com/Sedem životov

„Darovanie a transplantácia orgánov je službou životu, ktorá predstavuje vysokú morálnu hodnotu. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy a dávajú šancu žiť tým, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Aj preto sme sa rozhodli touto kampaňou upriamiť pozornosť na túto problematiku a zvýšiť povedomie verejnosti o odberovom a transplantačnom programe v SR,“ hovorí Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Hoci zdravotnícke intervencie sú na vysokej úrovni realizácie, stále sa 10 % pacientov nedočká transplantácie životne dôležitého orgánu. Cieľom mnohých organizácií je toto percento znížiť a minimalizovať najlepšie na nulovú hodnotu. Najčastejšou transplantáciou vykonávanou na Slovensku je transplantácia obličiek. Najviac urgentných pacientov stále čaká na transplantáciu srdca.
„Za ostatných 10 rokov zaznamenávame pokles, respektíve stagnáciu v oblasti odberovej aktivity. V roku 2014 sa uskutočnilo 125 transplantácií obličiek, 17 transplantácií srdca a 23 transplantácií pečene. V porovnaní s rokom 2007 je to pokles o 42 %. Naším cieľom je stabilne dosiahnuť úroveň z roku 2007,“ vysvetľuje riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie Daniel Kuba.

Približne 10 % pacientov sa nedočká transplantácie životne dôležitého orgánu.

Potenciálnym darcom orgánov je každý z nás vďaka takzvanému predpokladanému súhlasu. Darcom orgánov je každý, kto počas života písomne neodmietol darovanie orgánov po smrti. Nevyhnutnou podmienkou pre zrealizovanie transplantácie je mozgová smrť možného darcu – úplná a nezvratná strata všetkých funkcií mozgu, kedy nie je možné za žiadnych okolností túto činnosť obnoviť. Tento súhlas je zakotvený v právnej legislatíve Slovenskej republiky. Hovorí o ňom zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. „V praxi však pozostalú rodinu pred odberom orgánov informujeme o zámere odobrať z tela pacienta so smrťou mozgu, teda mŕtveho pacienta, orgán. Pokiaľ sa u pozostalých stretneme s výslovným nesúhlasom, odber nezrealizujeme,“ dodáva Zuzana Žilinská.

Na Slovensku máme 6 pracovísk, ktoré vykonávajú transplantácie orgánov (tri v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Martine). Transplantácie pľúc sa pacientom zo Slovenska vykonávajú vo Viedni.

Transplantácie orgánov
Transplantácia. Zdroj: facebook.com/Sedem životov

Tvárou kampane Sedem životov sú ľudia, ktorým transplantácia zachránila život. Rozprávajú svoje skutočné príbehy, ktorými si prešli a každý sa snaží svojím príbehom niesť hlavné posolstvo, podľa ktorého sa volá celá kampaň. Jeden darca dokáže zachrániť až sedem ľudských životov.

V kalendári je jeden veľmi dôležitý dátum. 6. jún je Svetový deň transplantácií. Každoročne je jeho cieľom edukovať verejnosť o dôležitosti transplantácií. Pre mnohých pacientov je transplantácia orgánov životne dôležitá. Práve tento deň má ľuďom pripomenúť, že mnohí medzi nami žijú len vďaka darovanému orgánu. Zároveň môžeme vyjadriť vďačnosť všetkým darcom, ktorí nám pomohli zachrániť mnohé životy.

Najviac pacientov čaká na transplantáciu obličky. Najviac urgentných príjemcov čaká na transplantáciu srdca.

Prinášame vám prehľad transplantovaných orgánov na Slovensku od roku 2004:

Rok

obličky

srdce

pečeň

2004 120 11 1
2005 131 11 1
2006 139 9 0
2007 209 22 0
2008 167 26 12
2009 172 23 24
2010 163 21 33
2011 129 19 25
2012 133 20 29
2013 118 14 22
2014 125 17 23

Transplantácia je najefektívnejšou metódou liečby zlyhávania životne dôležitých orgánov. Ide o chirurgický zákrok, počas ktorého je poškodený orgán príjemcu nahradený funkčným orgánom od darcu. Darovanie orgánov chápeme ako službu životu, ktorá predstavuje najvyššiu morálnu hodnotu.

Darca orgánu môže byť každý z nás. Či už počas života, alebo až po jeho konci. Legislatíva Slovenskej republiky upravuje darovanie orgánov živým darcom, kedy podľa zákona môže byť darovaná jedna oblička, časť pečene alebo časť pľúc. V žiadnom prípade nesmie byť ohrozený život darcu.

Slovenská transplantologická spoločnosť

Ide o odbornú a dobrovoľnú spoločnosť, ktorá je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti v sekcii transplantačných koordinátorov. Poslaním Slovenskej transplantologickej spoločnosti je prenášať odborné a vedecké poznatky z oblasti odberov a transplantácií orgánov do širokých lekárskych vrstiev. Aktívne sa zúčastňuje na rozvoji transplantačnej spoločnosti.

Spoločnosť sa venuje rôznym témam a podnetom súvisiacich:

  • s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií tkanív a orgánov,
  • s možnosťou uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi,
  • s etickým kódexom lekárov a celej etickej komisie, ktorá rieši transplantácie orgánov (ide o zdravotníckych – lekári, sestry a nezdravotníckych pracovníkov – psychológ, sociálny pracovník a podobne),
  • s existujúcimi či pripravovanými právnymi ukotveniami v legislatíve Slovenskej republiky,
  • so špecializáciou ďalšieho vzdelávania v príslušnom odbore,
  • s návrhmi odborníkov do rôznych komisií.
Transplantácia srdca. Zdroj: topmagazin.sk
Transplantácia srdca. Zdroj: topmagazin.sk

Dar života

Okrem Slovenskej transplantologickej spoločnosti sa o ciele zvyšovania povedomia verejnosti v oblasti odberov a transplantácií snaží aj mnoho iných inštitúcií. Medzi najvýznamnejšie patrí občianske združenie Dar života. Ide o organizáciu, ktorá združuje pacientov po transplantácii srdca. Vítaní sú nielen oni, ale aj ich rodinní príslušníci a priatelia. Jej hlavným cieľom je vzájomná pomoc a organizovanie iných voľnočasových aktivít.

Po transplantácii akéhokoľvek orgánu pacienta čaká ešte dlhá a zložitá cesta, ktorou si musí prejsť. Prijatím funkčného orgánu sa táto cesta iba začína, dajme mu však šancu po nej ísť. Každý z nás môže zachrániť sedem životov.

Príbeh zdravotnej sestry

„Vo svojej praxi sa stretávam často s pacientmi, ktorí sú vhodní na darovanie orgánov. O manažmente transplantácií sa v mediách a v kruhoch širokej verejnosti hovorí veľmi málo, čo je veľká škoda. Ak človek počas svojho života nenapíše do svojej karty nesúhlas, je automaticky darcom orgánov. Avšak nestretla som sa v praxi s tým, že by vyjadril niekto počas svojho života negatívnu odozvu. Možno je to tým, že ľudia často o tejto možnosti ani nevedia. Nesúhlas však najčastejšie vyjadrí rodina zosnulého. Väčšinou ide o osobné dôvody alebo náboženské presvedčenie. Nechcú, aby pre nich významný človek bol „vypitvaný“. Zabúdajú však na to, že môže zachrániť ešte mnoho ľudských životov. Ich rozhodnutie musíme akceptovať.

Ak nám však na oddelenie príde pacient, ktorému na CT mozgu bol diagnostikovaný negatívny nález, je prizvaný na vyšetrenie neurológ. Po dlhom rade vyšetrení tím lekárov zistí, či je možné telo a orgány pripraviť na darovanie. Aj to je naša úloha. Udržiavať telesnú schránku, pokým nie je pripravený transport do Bratislavy. Samozrejme všetko robíme z úcty k človeku, ktorý prežil svoj život a zachová sa najmorálnejšie, ako je to možné. Je to veľmi ťažké, odosobniť sa od toho. Praxou si človek zvykne, ak sa to dá takto nazvať. Hoci, na takéto niečo si nedokážete úplne zvyknúť. Iba sa na to dívate z iného pohľadu. Vďaka nemu môžeme zachrániť životy iných.

On je vlastne ich záchranca. Je to tá najvyššia možná pomoc ľuďom, akú sme schopní dať.“

O svoje zážitky sa s nami podelila sestra, ktorá už niekoľko rokov pracuje na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Zdroj: TU