Tablety a počítače sú našou každodennou súčasťou, a tak zrejme nie je prekvapením, že prenikajú aj do školskej výučby. Úryvkovité čítanie internetového obsahu nám však bráni skutočnému porozumeniu dlhších textov. Je vôbec možné vziať si z nich rovnaké množstvo informácií ako z čítania materiálov na papieri?Profesor David Hess z amerického UC Berkeley History-Social Science Project učí učiteľov spoločenských vied, ako žiakom odovzdať schopnosť čítania „do hĺbky“. Techniky pre lepšie chápanie textu na klasickom papieri boli vymyslené už skôr, ale Hess ich konečne preniesol aj do digitálneho priestoru.

Zdroj: pexels.com/picjumbo

Čítanie na papieri verzus digitálne čítanie

Tieto dva spôsoby čítania sa od seba zásadne líšia. Vedci sa snažili pochopiť, ako a prečo ľudia zaobchádzajú s týmito dvomi médiami odlišne. Isté však je, že v prípade digitálneho čítania si ľudia z textu odnášajú menej.

Tí, ktorí preferujú čítanie tlačených materiálov, medzi výhodami uvádzajú možnosť otáčania stránok, písanie poznámok na okraj a lepšie pamätanie si informácií vďaka ich jasnému rozmiestneniu na stránke.

Shocked Big Sean GIF - Find & Share on GIPHY

V kontraste s tým sa digitálne čítanie odohráva na plochej obrazovke a v texte je mnohokrát odkaz na iné zdroje. Tým pádom je znemožnené nerušené lineárne čítanie. Je tiež potreba väčšieho sústredenia. Možnosť ihneď si dohľadávať informácie na internete je skvelá, ale prináša so sebou aj veľké riziko, pretože proces čítania je útržkovitý.

Zásady digitálneho čítania

Ako si teda z čítania na počítači alebo na tablete odniesť čo najviac? Hlavným cieľom je spomaliť a naozaj vedome sa na text zamerať. Druhou métou je aktívne prepojiť študentov s obsahom textu a vyzývať ich na kladenie otázok a prípadnému vyvolanie debaty. Ďalším cieľom je reflektovať na prečítaný text. Profesor pre tieto aktivity najčastejšie používa službu Google Docs, ktorá je už teraz dostupná pre väčšinu škôl a tiež ponúka mnoho prostriedkov pre interakciu. Existuje aj veľa iných spôsobov, ako pomôcť nášmu chápaniu textu, či už cez nástroje a aplikácie na farebnú úpravu niektorých pasáží, pojmové kartičky alebo mapy.

digitálne čítanie
Zdroj: pexels.com/Startup Stock Photos

Digitálnemu čítaniu sa dnes už skrátka nevyhneme. Či už sa chceme pomocou obrazoviek vzdelávať, prečítať si správy, či jednoducho získať nejaké informácie, je potrebné pochopiť text, ktorý máme na displeji a vyťažiť z neho, čo najviac. Teraz už však máte o niečo lepšiu predstavu ako na to a treba len trénovať a zdokonaľovať sa.

Zdroj: TASR