Nevidí, nepočuje, a predsa vyštudovala právo na Harvarde! Aká je tvoja výhovorka, že sa niečo nedá?Keď sa človek narodí s akýmkoľvek postihnutím, je zjavné, že to v živote nebude mať úplne najjednoduchšie. Diagnóza ako hlucho-slepota je pre mnohých z nás úplne nepredstaviteľná. Ako sa takýto človek vôbec naučí komunikovať so svetom? V očiach nezainteresovaných môže znieť spojenie tejto diagnózy s akoukoľvek formou vzdelávania ako science-fiction. Dvadsaťsedemročná právnička Haben Girma je však živým dôkazom, čo všetko človek dokáže, keď chce. A keď má na to tie správne dôvody, dostatočnú motiváciu a nebojí sa požiadať o pomoc.

Kto je Haben Girma?
Girmini rodičia pochádzajú z africkej Eritrey. Pred takmer tridsiatimi rokmi tam dieťa s postihnutím nemalo prakticky žiadnu šancu dostať sa do školy, kde by sa mu dostalo adekvátneho vzdelania. Keď sa Girmina babička usilovala nájsť školu pre jej staršieho brata, rovnako hlucho-slepého, s inou ako zamietavou odpoveďou sa nestretla. Girma mala to šťastie, že sa narodila v Spojených štátoch, kam sa jej rodičia dostali s vlnou utečencov v osemdesiatych rokoch. Vďaka tomu sa Girma dostala do škôl, kde dostala možnosť študovať a vzdelávať sa. Ako sama hovorí, školy, ktoré navštevovala na ňu zapôsibili ich pozitívnym a motivujúcim prístupom. ,,Nikto mi nikdy nepovedal, že sa musím učiť Braillovo písmo, a keď sa ho nenaučím, tak sa zaradím k sedemdesiatim percentám slepých, ktorí sú nezamestnaní. Podpora, ktorú som od učiteľov pociťovala prekračovala múry školy.“ Neostalo ale len pri učení sa Braillovho písma. Girma sa napríklad rozhodla navštevovať hodiny tanca. Keď si aj vďaka všetkým špeciálnym učiteľom, ktorých spoznala uvedomila, čo všetko môže dokázať, začalo ju to motivovať k ďalším a ďalším otázkam: Dokáže hluchoslepý človek lyžovať? Môže sa slepý naučiť variť? Po tom, čo dostala odpovede na tieto ,,malé“ výzvy, ostali len tie veľké. Ako napríklad: Môže hluchoslepý človek vyštudovať právo na Harvarde? Haben Girma celému svetu dokázala, že o tom niet pochýb.

Zdroj: habengirma.com
Haben nedávno ocenil aj americký prezident Barack Obama pri príležitosti 25. výročia Americains with Disabilities.

Prečo právo?
Vo svojom motivačnom prejave na TEDx v Baltimore Girma hovorí okrem iného aj o dôvodoch, ktoré ju podnietili k tomu, aby sa stala právničkou. ,,Počas života som musela čeliť všetkým bariéram, s ktorými sa hlucho-slepí ľudia denne potýkajú, a to ma inšpirovalo k tomu, aby som sa sama stala právničkou.“ Po tom, čo ako prvá hluchoslepá študentka na Harvardskej škole práva vôbec úspešne spromovala, si otvorila svoju vlastnú kanceláriu Disability Rights Advocates. Jej cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí trpia rovnakým postihnutím ako ona a uľahčiť im prístup k vzdelaniu. Hoci ona sama sa mimoriadnymi komplikáciami pri ceste za svojím vzdelaním nestretla, uvedomuje si, že nie každý má to šťastie: ,,Stále existuje veľa škôl, kde postihnutým študentom nie je umožnené vzdelávať sa.  Počula som príbehy o tom, ako sa niektorí z mojich priateľov nemohli učiť Braillovo písmo alebo matematiku, pretože školy nemali kvalifikovaných učiteľov, ktorí by to učiť dokázali.“ Jednou z priorít je pomôcť týmto ľuďom lepšie komunikovať prostredníctvom technológií.

Ona sama komunikuje vďaka digitálnemu monitoru s braillovým písmom a qwerty klávesnici. Funguje to napríklad tak, že jej asistentka Chris počas toho, ako niekto rozpráva, všetko prepisuje prostredníctvom klávesnice a jej sa to v podobe Braillovho písma objaví na špeciálne upravenej obrazovke. ,,Je mnoho spôsobov, ako sa dá komunikovať,“ hovorí sympatická právnička a pokračuje: ,,stačí, ak sme kreatívni, máme otvorenú myseľ a prídeme na nejaké riešenie.“

Zdroj: habengirma.com

Haben Girma bola nedávno ocenená americkým Bielym domom pri príležitosti 25. výročia Americans with Disabilities. Ide o organizáciu, ktorá dala životnú šancu Girme a rovnako aj mnohým iným handicapovaným študentom. Za svoje hlavné motto považujú odstraňovanie bariér a usilujú sa o to, aby si každý jeden študent mohol uplatniť svoje právo na vzdelanie, bez ohľadu na ich fyzický stav.

Ako je to u nás?
Podľa zákona o vysokých školách, má každý právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené vysokou školou. Pri určovaní týchto podmienok sa zaručujú rovnaké práva pre všetkých uchádzačov o štúdium. Vysoké školy sú od 1. januára 2013 povinné vytvárať všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Študentom so špecifickými potrebami musia vysoké školy poskytnúť podporné služby. Tie sa poskytujú najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov, určením osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností (bez znižovania požiadaviek na študijný výkon), individuálnym prístupom vysokoškolských učiteľov, či odpustením školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia (ak k jej predĺženiu došlo z dôvodu špecifickej potreby študenta). Na každej vysokej škole existuje koordinátor, ktorého je v prípade záujmu o využívanie týchto služieb možné kontaktovať.

(Zdroj: thisisafrica.me, habengirma.com, ada.gov, minedu.sk)