Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave si 6. 12. zvolil novú dekanku na nasledujúce funkčné obdobie. Jedinou kandidátkou bola docentka Ľudmila Čábyová.Vo štvrtok 6. 12. 2018 sa uskutočnilo predstavovanie kandidátov na post dekana Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Akademická obec si mohla vypočuť víziu jedinej kandidátky, docentky Ľudmily Čábyovej, ktorej prednes plynule preklenul do diskusie. Docentka doteraz na fakulte pôsobila ako prodekanka pre doktorandské štúdium a akreditáciu, taktiež aj ako vedúca katedry marketingovej komunikácie.

Primárnou snahou docentky je nadviazať na pozitívne výsledky fakulty, ktoré už počas svojej histórie fungovania dosiahla a udržať ich. Posilniť aktivity, ktoré sa už na fakulte realizujú a tešia sa veľkej obľube, avšak je potrebné ich zefektívniť. Taktiež predniesla oblasti, ktoré je potrebné zmeniť, aby sa zlepšilo postavenie fakulty a jej študentov i zamestnancov. Celý volebný program kandidátky si môžete prečítať na tomto odkaze.

Taktiež jednou z priorít v spolupráci s univerzitou je vybudovať pracovisko pre potreby marketingového a mediálneho výskumu. Novozvolená dekanka by chcela posilniť zahraničnú spoluprácu, spoluprácu s mestom a Trnavským krajom.

Do následnej diskusie sa zapojili aj študenti, zamestnanci a členovia iných fakúlt. Primárnymi otázkami bolo individuálne štúdium, priestory na Skladovej, medzifakultná spolupráca alebo vyjadrenie podpory a pozitívnych skúseností s docentkou. Odpovede kandidátky sa niesli v hesle: „Plán som už navrhla, poďme ďalej urobiť univerzitu a fakultu lepšími.“

FMK UCM
Volebná komisia a akademický senát oznámili prítomným výsledky volieb. Zdroj: Mária Marková

Akademický senát FMK UCM v Trnave v tajnej voľbe rozhodol

Akademický senát zasadol 6. 12. o 13:00, aby okrem iných bodov programu stretnutia v tajnej voľbe, hlasoval za  nového dekana FMK UCM v Trnave. V zápise o voľbe je uvedené, že kandidátka dostala 9 hlasov. Ďalšie dva hlasy boli neplatné. Docentka Ľudmila Čábyová bola zvolená na post dekanky fakulty na nasledujúce funkčné obdobie. „Čakali sme, že bude viac kandidátov. Voľby prebiehali v pokoji,“ konštatovali senátori po hlasovaní.