O uplatnení jednotlivých študijných odborov, rozmýšľa nejeden mladý človek. Vďaka nedávno spustenému portálu, si žiaci na základe niekoľkých kritérií, dokážu zistiť aké sú ich šance na trhu práce.Všetky informácie na jednom mieste

Študenti i absolventi škôl, sa odteraz budú môcť dozvedieť viac o svojom budúcom povolaní. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a agentúra Trexima spojili hlavy dohromady a založili profesijný portál Trendyprace.sk. Tu nájdete všetky potrebné informácie ohľadom jednotlivých študijných odborov, ako aj možné šance uplatnenia sa v zamestnaní po ukončení štúdia. K dispozícií vám budú taktiež priemerné mzdové podmienky jednotlivých odvetví.

Potreby trhu práce

,,Najviac pracovných síl bude na Slovensku potrebných v priemysle a obchode. Približne ku každému tretiemu pracujúcemu v IT sektore, bude potrebné do roku 2023 doplniť ďalšiu osobu. V najväčšej miere budú potrební špecialisti, kvalifikovaní pracovníci a operátori a montéri strojov,“ uvádza portál Trendy práce. Ideálna predstava každého absolventa je zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudoval.  Štatistiky však ukazujú, že až 64% stredoškolských absolventov a 54% vysokoškolských absolventov, sa nezamestnalo v odbore, ktorý na škole vyštudovali.

Štatistika plánov absolventov škôl. Zdroj: www.trendyprace.sk

Realita na Slovensku

Prieskumy vraj dokazujú, že najväčšiu perspektívu majú žiaci, ktorí ukončili školu technického zamerania.  Naopak, spoločensko-vedné profesie, patria k tým so slabšími víziami do budúcnosti. Treba však spomenúť aj posun k lepšiemu, spojený s povolaniami v oblasti obchodu i priemyselnej výrobe.

Žiaci stredných škôl, majú v porovnaní s tými vysokoškolskými, omnoho väčší záujem pracovať v zahraničí. 69% vysokoškolákov chce, prekvapivo, ostať pracovať na území Slovenska. Takmer polovica stredoškolákov, chce pokračovať v ďalšom štúdiu. V oboch prípadoch škôl, sa však viac ako 70% mladých ľudí, túži zamestnať v odbore. Ako je však uvedené vyššie, ich očakávania často nie sú naplnené.

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk